Program rada Europske Komisije

Program rada Europske Komisije

U programu rada Komisije iznosi se plan djelovanja za sljedećih 12 mjeseci. U njemu se opisuje na koji će se način politički prioriteti odraziti u konkretnim mjerama.

Strateški planovi / Planovi upravljanja

Strateški planovi / Planovi upravljanja

Sve službe Komisije objavljuju višegodišnji strateški plan i godišnji plan upravljanja koji se temelje na političkim prioritetima Komisije.

Godišnja izvješća o radu

Godišnja izvješća o radu

Na kraju godine svaka služba izrađuje godišnje izvješće o radu u kojem se govori o ostvarenju ciljeva koji su prethodno utvrđeni u njezinim strateškim planovima i planovima upravljanja.

Godišnja izvješća o upravljanju i izvršenju

Godišnja izvješća o upravljanju i izvršenju

Komisija svake godine izrađuje izvješće o rezultatima postignutima u okviru proračuna EU-a te o upravljanju prošlogodišnjim proračunom.

Dokumenti