Clár oibre an Choimisiúin Eorpaigh

Clár oibre an Choimisiúin Eorpaigh

Leagtar amach plean gníomhaíochta don chéad bhliain eile i gclár oibre an Choimisiúin. Déantar cur síos ann ar an gcaoi a ndéanfar gníomhaíochtaí nithiúla de na tosaíochtaí polaitiúla.

Pleananna straitéiseacha/pleananna bainistíochta

Pleananna straitéiseacha/pleananna bainistíochta

Foilsíonn gach Ard-Stiúrthóireacht den Choimisiún plean straitéiseach ilbhliantúil agus plean bainistíochta bliantúil bunaithe ar thosaíochtaí polaitiúla an Choimisiúin.

Tuarascálacha bliantúla ar ghníomhaíochtaí

Tuarascálacha bliantúla ar ghníomhaíochtaí

I ndeireadh na bliana, ullmhaíonn gach Ard-Stiúrthóireacht agus seirbhís tuarascáil bhliantúil ar a gníomhaíochtaí, ina ndéantar cur síos ar a fheabhas a d'éirigh léi na spriocanna a leagtar amach ina plean straitéiseach agus ina plean bainistíochta a bhaint amach.

Tuarascálacha bliantúla bainistíochta agus feidhmíochta

Tuarascálacha bliantúla bainistíochta agus feidhmíochta

Gach bliain, ullmhaíonn an Coimisiún tuarascáil ar an méid a baineadh amach le buiséad an Aontais agus ar bhainistiú bhuiséad na bliana roimhe.

Doiciméid