Euroopa Komisjoni tööprogramm

Euroopa Komisjoni tööprogramm

Komisjoni tööprogrammis on kindlaks määratud järgmise 12 kuu tegevuskava. Selles kirjeldatakse konkreetset tegevust poliitiliste prioriteetide saavutamiseks.

Strateegilised kavad / Majandamiskavad

Strateegilised kavad / Majandamiskavad

Iga komisjoni talitus avaldab komisjoni poliitilistel eesmärkidel põhineva mitmeaastase strateegilise kava ja iga-aastase majandamiskava.

Iga-aastased tegevusaruanded

Iga-aastased tegevusaruanded

Aasta lõpus koostavad kõik üksused iga-aastase tegevusaruande strateegilistes ja majandamiskavades ette nähtud eesmärkide saavutamisel tehtud edusammude kohta.

Iga-aastased haldus- ja tulemusaruanded

Iga-aastased haldus- ja tulemusaruanded

Komisjon koostab igal aastal aruande tulemuste kohta, mida on ELi eelarvega saavutatud, ja selle kohta, kuidas eelmisel aastal eelarvet täideti.

Dokumendid

Laadi allaPDF - 306.4 KB