Europa-Kommissionens arbejdsprogram

Europa-Kommissionens arbejdsprogram

Kommissionens arbejdsprogram fastsætter en handlingsplan for de næste 12 måneder. Det beskriver, hvordan de politiske prioriteter vil blive omsat i konkrete handlinger.

Strategiplaner/forvaltningsplaner

Strategiplaner/forvaltningsplaner

Hver afdeling i Kommissionen offentliggør en flerårig strategiplan og en årlig forvaltningsplan på grundlag af Kommissionens politiske prioriteter.

Årlige aktivitetsrapporter

Årlige aktivitetsrapporter

Ved udgangen af året udarbejder alle afdelinger en årlig aktivitetsrapport om, hvor langt de er nået med at opfylde de mål, de har opstillet i deres strategi- og ledelsesplaner.

Årlige forvaltnings- og resultatrapporter

Årlige forvaltnings- og resultatrapporter

Komise každoročně vydává zprávu o plnění rozpočtu EU v uplynulém roce a o výsledcích, jichž bylo pomocí prostředků z rozpočtu dosaženo.

Dokumenter