Pracovný program Európskej komisie

V pracovnom programe Komisie sa vytyčuje plán činnosti na nasledujúcich 12 mesiacov. Vysvetľuje sa v ňom, ako sa politické priority budú realizovať v praxi.

Strategické plány 2016 – 2020

Ako odbory Komisie prispievajú k jej širším politickým cieľom a vymedzujú špecifické ciele na obdobie piatich rokov.

Plány riadenia

V plánoch riadenia sa stanovujú činnosti útvarov a spôsob, ako chcú prispieť k plneniu cieľov vymedzených v ich strategickom pláne.

Dokumenty

  • 21 November 2018

    Governance in the European Commission

    The updated corporate governance arrangements of the Commission streamline and strengthen coordination and oversight on general management challenges.