Programul de lucru al Comisiei Europene

Programul de lucru al Comisiei stabilește planul de acțiune pentru următoarele 12 luni. El prezintă modalitățile prin care pot fi transpuse în practică prioritățile politice.

Punerea în aplicare a priorităților politice

La începutul mandatului său, Comisia von der Leyen a prezentat un set de obiective ambițioase pentru un viitor sănătos, ecologic și prosper în Europa.

Strategic plans 2020-2024

How departments contribute to the Commission’s broader political goals, and define specific objectives for a five-year period.

Planurile de management

Planurile de management descriu activitățile pe care le va desfășura departamentul și rolul acestora în îndeplinirea obiectivelor stabilite în planul strategic.

Prioritățile comune ale instituțiilor UE pentru perioada 2021-2024

În fiecare an, Parlamentul European, Consiliul și Comisia discută și convin asupra priorităților legislative ale UE pentru anul următor.

Documente

  • 24 June 2020

    Governance in the European Commission

    The updated corporate governance arrangements of the Commission streamline and strengthen coordination and oversight on general management challenges.