Program prac Komisji Europejskiej

W programie prac Komisja określa plan działania na kolejnych 12 miesięcy. Opisuje on konkretne środki, za pomocą których będą realizowane priorytety polityczne.

Realizacja priorytetów politycznych

Na początku swojej kadencji Komisja Ursuli von der Leyen wyznaczyła szereg ambitnych celów oraz wizję zielonej przyszłości Europy, zapewniającej obywatelom dobrobyt i zdrowie.

Prognozowanie strategiczne

Inicjatywa Komisji Europejskiej zapewniająca informacje, wyniki badań, analizy i refleksje na temat przyszłych zmian

Wspólne priorytety instytucji UE na lata 2021–2024

Co roku Parlament Europejski, Rada i Komisja omawiają i uzgadniają priorytety legislacyjne UE na nadchodzący rok.

Plany strategiczne na lata 2020-2024

Jak departamenty Komisji przyczyniają się do osiągnięcia jej szerszych celów politycznych i jak określają swoje szczegółowe cele na okres pięciu lat

Plany zarządzania

Plany zarządzania zawierają opis działań danego departamentu oraz informacje o tym, w jaki sposób przyczynią się one do osiągnięcia wyznaczonych celów zawartych w jego planach strategicznych.

Dokumenty

  • 24 June 2020

    Governance in the European Commission

    The updated corporate governance arrangements of the Commission streamline and strengthen coordination and oversight on general management challenges.