Program prac Komisji Europejskiej

W programie prac Komisja określa plan działania na kolejnych 12 miesięcy. Opisuje on konkretne środki, za pomocą których będą realizowane priorytety polityczne.

Plany strategiczne na lata 2016–2020

Jak departamenty Komisji przyczyniają się do osiągnięcia jej szerszych celów politycznych i jak określają swoje szczegółowe cele na okres pięciu lat

Plany zarządzania

Plany zarządzania zawierają opis działań danego departamentu oraz informacje o tym, w jaki sposób przyczynią się one do osiągnięcia wyznaczonych celów zawartych w jego planach strategicznych.

Dokumenty

  • 21 November 2018

    Governance in the European Commission

    The updated corporate governance arrangements of the Commission streamline and strengthen coordination and oversight on general management challenges.