Clár oibre an Choimisiúin Eorpaigh

Leagtar amach plean gníomhaíochta don chéad bhliain eile i gclár oibre an Choimisiúin. Déantar cur síos ann ar an gcaoi a ndéanfar gníomhaíochtaí nithiúla de na tosaíochtaí polaitiúla.

Na tosaíochtaí polaitiúla – beart a dhéanamh den bhriathar

Nuair a cuireadh tús lena shainordú, chuir Coimisiún von der Leyen spriocanna uaillmhianacha chun cinn le todhchaí shláintiúil ghlas rathúil a bhaint amach san Eoraip.

Fadbhreathnaitheacht straitéiseach

Tionscnamh de chuid an Choimisiúin Eorpaigh lena soláthraítear léargais, torthaí ar thaighde, anailís agus machnamh ar fhorbairtí amach anseo

Tosaíochtaí comhpháirteacha na n-institiúidí Eorpacha le haghaidh 2021-2024

Gach bliain, déanann Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún tosaíochtaí reachtacha an Aontais don bhliain atá le teacht a phlé agus a chomhaontú.

Pleananna Straitéiseacha 2020-2024

An chaoi a gcuireann ranna le baint amach spriocanna polaitiúla níos leithne an Choimisiúin, agus an chaoi a sainíonn siad cuspóirí sonracha do thréimhse cúig bliana.

Pleananna bainistíochta

Tugtar cuntas sna pleananna bainistíochta ar ghníomhaíochtaí na roinne agus an chaoi a gcuireann siad leis na cuspóirí a leagtar amach ina bpleananna straitéiseach.

Doiciméid

  • 24 June 2020

    Governance in the European Commission

    The updated corporate governance arrangements of the Commission streamline and strengthen coordination and oversight on general management challenges.