Euroopan komission työohjelma

Komission työohjelmassa esitetään suunnitelma seuraavien 12 kuukauden aikana toteutettavista toimista. Työohjelmassa kuvataan, miten komission poliittisten painopisteiden on määrä näkyä konkreettisissa toimissa.

Poliittisten painopisteiden toteuttaminen

Ursula von der Leyenin komissio esitti toimikautensa alussa kunnianhimoiset tavoitteensa Euroopan terveestä, vihreästä ja vauraasta tulevaisuudesta.

Strateginen ennakointi

Euroopan komission aloite, jolla pyritään tarjoamaan tietoa, tutkimustuloksia, analyysejä ja pohdintaa tulevasta kehityksestä.

EU:n toimielinten yhteiset painopisteet vuosiksi 2021–2024

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio keskustelevat ja sopivat vuosittain EU:n tulevan vuoden lainsäädäntöprioriteeteista.

Strategiset suunnitelmat 2020–2024

Komission pääosastojen strategisissa suunnitelmissa kuvataan, miten niiden työ edistää komission laajempien poliittisten tavoitteiden saavuttamista, ja asetetaan viisivuotistavoitteet.

Hallintosuunnitelmat

Hallintosuunnitelmassa kuvataan pääosaston keskeiset toimet ja arvioidaan, miten ne edistävät strategisessa suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Asiakirjat

  • 24 June 2020

    Governance in the European Commission

    The updated corporate governance arrangements of the Commission streamline and strengthen coordination and oversight on general management challenges.