Što je strateško predviđanje

Predviđanje je disciplina koja se bavi razmatranjem, prognoziranjem i oblikovanjem budućnosti i tako doprinosi razvoju kolektivne inteligencije te njezinu strukturiranom, sustavnom i sistemskom korištenju u svrhu predviđanja promjena. Strateško predviđanje trebalo bi postati dio postupka oblikovanja politika EU-a.

Ciljevi strateškog predviđanja:

  • identificirati trendove, nove probleme te njihove moguće posljedice i prilike koje iz njih proizlaze kako bi se dobio koristan uvid u strateško planiranje, donošenje politika i pripravnost; i posebna serija biltena „Foresight on” potiče oblikovatelje politika na daljnje promišljanje i nadahnjuje strategije za dugoročne politike
  • biti temelj za nove inicijative i preispitivanje postojećih, u skladu s poboljšanim Komisijinim paketom instrumenata za bolju regulativu
  • sustavno izgraditi strukturiranu kolektivnu inteligenciju radi boljeg planiranja mogućih načina tranzicije, jačanja otpornosti EU-a na buduće šokove i oblikovanja budućnosti kakvu želimo.

Strateško predviđanje nije predviđanje budućnosti već je riječ o razmatranju različitih mogućih scenarija te s njima povezanih prilika i izazova. Pomoći će nam da djelujemo već sada kako bismo oblikovali željenu budućnost.

Glavni akteri

Potpredsjednik Maroš Šefčovič prvi je član kolegija povjerenika zadužen za strateško predviđanje. Dio je njegove misije predvođenje rada na tome da strateško predviđanje postane okosnica politika EU-a. Na čelu provedbe mandata su Glavno tajništvo i Zajednički istraživački centar, koji se oslanja na interne kapacitete za predviđanje, dok Komisijina mreža za strateška predviđanja osigurava dugoročnu koordinaciju politika među svim glavnim upravama. Komisija u području predviđanja uspostavlja blisku suradnju i saveze s drugim institucijama EU-a, posebno u kontekstu Europskog sustava strateške analize i analize politika (ESPAS). Surađuje i s međunarodnim partnerima te putem mreže za predviđanja na razini EU-a razvija partnerstva koja se temelje na javnim kapacitetima država članica za predviđanje.

Pružanje potpore oblikovanju politika EU-a

Strateško predviđanje pridonosi boljem oblikovanju politika, izradi strategija koje će biti održive u budućnosti i usklađenosti kratkoročnih mjera s dugoročnim ciljevima. Pritom se koristi različitim tehnikama, kao što su:

landscape

Sagledavanje perspektive: sustavno sagledavanje i prikupljanje podataka o događajima i trendovima radi predviđanja budućih kretanja ili vizualnog mapiranja novih znakova promjena

megatrends

Analiza megatrendova: analiza promjena obrazaca i interakcije trendova te rasprava o njima radi dobivanja (jednog) modela budućnosti i plana djelovanja

frames

Planiranje scenarija: interaktivan i iterativan proces, koji uključuje intervjue, analize i modeliranje, a njegov je rezultat niz mogućih scenarija (poželjnih ili nepoželjnih) i putova koji do njih vode

objective

Razvoj vizije: utvrđivanje preferiranog smjera, a rezultat je zajedničko razumijevanje i jasan opis poželjne budućnosti te srednjoročni plan u kojem se navode konkretni koraci prema ostvarivanju vizije

Postizanje šest glavnih ciljeva predsjednice von der Leyen oslanjat će se na strateško predviđanje, u okviru kojeg će se:

  • provoditi postupci predviđanja pitanja važnih u budućnosti kako bi se istražili načini postizanja političkih prioriteta Komisije, analizirati novi trendovi i izazovi te utvrđivati teme najvažnije za EU. To će uključivati i objavljivanje godišnjeg izvješća o strateškim predviđanjima. Od 2021. izrada izvješća temeljit će se na cjelovitim ciklusima predviđanja, a oni će služiti kao smjernice za govore o stanju Unije, programe rada Komisije i višegodišnje planiranje
  • podupirati program rada Komisije u okviru revidirane agende za bolju regulativu. Strateško predviđanje trebalo bi biti temelj za najvažnije političke inicijative i osigurati da se politike EU-a oslanjaju na jasno razumijevanje budućih trendova i novih problema, mogućih scenarija te povezanih izazova i prilika
  • jačati program za primjerenost i učinkovitost propisa, koji služi za identificiranje prilika za smanjenje regulatornog opterećenja u EU-u i na kojem se temelji procjena prilagođenosti sadašnjih propisa EU-a budućim potrebama.

Izvješće o strateškim predviđanjima

Ovo je prvo Komisijino godišnje izvješće o strateškim predviđanjima. U svojoj komunikaciji „Strateško predviđanje: Put prema otpornijoj Europi” Komisija predstavlja strategiju za ugrađivanje strateškog predviđanja u postupak oblikovanja politika EU-a. U njoj se govori o prvim strukturnim poukama izvučenima iz krize uzrokovane bolešću COVID-19 i objašnjava kako predviđanja mogu pomoći u jačanju dugoročne otpornosti Europe u ovo doba dubinskih i brzih promjena, pri čemu se otpornost EU-a razmatra u četiri dimenzije: socijalnoj i ekonomskoj, geopolitičkoj, zelenoj i digitalnoj.

Izvješće o strateškim predviđanjima 2020.

Mreža za predviđanja na razini EU-a

Pokretanje mreže za predviđanja na razini EU-a najavljeno je u Komisijinu Izvješću o strateškim predviđanjima 2020.

Njezin je cilj razviti partnerstvo koje se oslanja na kapacitete javne uprave u području predviđanja, odnosno objedinjava inteligenciju i stručno znanje o predviđanjima iz država članica i Europske komisije radi strateške razmjene i suradnje u pitanjima okrenutima budućnosti koja su važna za Europu. To uključuje teme kao što su otvorena strateška autonomija, otpornost i naša sposobnost da ostvarimo zelenu, digitalnu i pravednu tranziciju. Mreža za predviđanja na razini EU-a ima dvije razine. „Ministri za budućnost”, koje svaka država članica imenuje na poziv potpredsjednika Šefčoviča, sastaju se neformalno najmanje jednom godišnje. Njihova je glavna uloga raspravljati i postići sporazum s Komisijom o glavnim strateškim prioritetima Komisijina programa strateškog predviđanja, analizirati postignuti napredak, raspravljati o pitanjima ključnima za budućnost Europe i dogovoriti se o daljnjem postupanju. Taj će rad doprinijeti strateškim programima EU-a.

Rad ministara za budućnost podupire mreža viših dužnosnika iz nacionalnih uprava koji se sastaju najmanje dvaput godišnje kako bi pripremili sastanke ministara i analizirali korake poduzete na temelju njihovih zaključaka.

Sljedeći koraci

  • Godišnje izvješće o strateškim predviđanjima 2021.
  • daljnji razvoj pregleda pokazatelja otpornosti
  • provedba programa strateškog predviđanja
  • godišnja konferencija Europskog sustava strateške analize i analize politika (ESPAS)

Kontakt

Imate li pitanja, obratite nam se na SG-FORESIGHT@ec.europa.eu; JRC-FORESIGHT@ec.europa.eu

Dokumenti

PreuzimanjePDF - 2.3 MB
PreuzimanjePDF - 578.3 KB