Kľúčové globálne megatrendy, ktoré budú mať vplyv na EÚ v budúcnosti

Správa o strategickom výhľade z roku 2021 sa zameriava na kľúčové globálne megatrendy, ktoré budú v nadchádzajúcich desaťročiach naďalej ovplyvňovať EÚ: od zmeny klímy, zrýchlenia technologických zmien a digitalizácie až po významné hospodárske, geopolitické a demografické zmeny.

climate icon

Zmena klímy a iné environmentálne výzvy: Globálne otepľovanie v nasledujúcich 20 rokoch pravdepodobne prekročí 1,5 ℃ a do polovice storočia dosiahne úroveň 2 ℃, čím sa zhorší tlak na vodu a bezpečnosť potravín na celom svete. Do roku 2050 bude 200 miliónov ľudí potrebovať humanitárnu pomoc čiastočne v dôsledku ekologických vplyvov.

Digital icon

Digitálna hyperkonektivita a technologické transformácie: Je zrejmé, že počet pripojených zariadení na celom svete sa zvýši z 30,4 miliardy v roku 2020 na 200 miliárd v roku 2030. Výsledkom zvýšenej pripojiteľnosti predmetov, miest a ľudí budú nové produkty, služby, obchodné a životné modely, ako aj pracovné režimy. Vďaka ambícii Európy dosiahnuť celosvetové vedúce postavenie v oblasti dvojakej transformácie by sa mohlo výrazne posilniť jej postavenie na rozvíjajúcom sa lukratívnom trhu a mohlo by dôjsť k vytvoreniu nových druhov práce, ako sú napríklad zelené pracovné miesta tak v etablovaných, ako aj v rozvíjajúcich sa odvetviach. 

Government icon Tlak na demokraciu a hodnoty: V roku 2020 žilo 34 % svetovej populácie v krajinách, v ktorých dochádzalo k poklesu úrovne demokratickej správy vecí verejných, a len 4 % v krajinách, v ktorých sa úroveň demokracie zvyšovala. Nepodložené tvrdenia veľkého rozsahu, poháňané novými nástrojmi a elektronickými platformami, budú predstavovať čoraz väčšiu výzvu pre demokratické systémy a základ nového typu informačnej vojny.
Global icon Zmeny v globálnom poriadku a demografii: Svet sa stáva v čoraz väčšej miere multipolárnym. Čína je na ceste stať sa najväčšou ekonomikou do konca tohto desaťročia. V nasledujúcich 20 rokoch sa India zrejme dostane pred EÚ. Očakáva sa, že v roku 2030 dosiahne svetová populácia 8,5 miliardy a 9,7 miliardy v roku 2050. Populácia EÚ by podľa očakávania mala do roku 2050 klesnúť o 5 % na niečo viac ako 420 miliónov.

Všetky tieto zmeny ovplyvnia slobodu a schopnosť EÚ konať a budú si vyžadovať účinné a koherentné politické opatrenia.

10 strategických oblastí na posilnenie vedúceho postavenia EÚ vo svete

10 Strategic areas

Cieľom správy o strategickom výhľade z roku 2021 je vytvoriť podmienky pre dobre navrhnuté a nadčasové politiky a záväzky, ktoré umožnia EÚ získať najvýhodnejšiu pozíciu na dosahovanie dlhodobých politických cieľov a zohrávať strategickú úlohu v rámci multipolárneho a spochybňovaného globálneho poriadku. Zdôrazňuje sa ňou význam spoločných vnútorných a vonkajších politík a predstavuje výzvu na komplexný prístup.

EÚ bude naďalej využívať svoje úzke medzinárodné partnerstvá na podporu mieru, stability a prosperity. Bude jednotným frontom na boj proti nepriateľským aktérom a na prekonávanie spoločných výziev. Naďalej si bude ctiť záväzok pokroku. Posilní vzájomne prospešné vzťahy so svojimi susedmi a vzdialenejšími partnermi. Prevezme vedúcu úlohu v účinnej multilaterálnej spolupráci a zároveň bude chrániť občanov a hospodárstvo EÚ pred nekalými a zneužívajúcimi praktikami.

Prostredníctvom výhľadového plánovania bolo identifikovaných týchto 10 strategických oblastí s cieľom zabezpečiť slobodu a schopnosť EÚ konať v nadchádzajúcich desaťročiach:

  1. Zabezpečenie udržateľných a odolných systémov zdravotnej starostlivosti a potravín;
  2. Zabezpečenie dekarbonizovanej a cenovo dostupnej energie;
  3. Posilnenie kapacít v oblasti správy údajov, umelej inteligencie a špičkových technológií;
  4. Zabezpečenie a diverzifikácia dodávok kritických surovín;
  5. Zabezpečenie globálnej pozície určovateľky noriem;
  6. Budovanie odolných a nadčasových hospodárstiev a finančných systémov;
  7. Rozvoj a udržanie zručností a talentov zodpovedajúcich ambíciám EÚ;
  8. Posilnenie bezpečnostných a obranných kapacít a prístupu do kozmického priestoru;
  9. Spolupráca s globálnymi partnermi na podpore mieru, bezpečnosti a prosperity pre všetkých;
  10. Posilnenie odolnosti inštitúcií.

Dokumenty

StiahnuťPDF - 10.4 MB