Najważniejsze światowe megatrendy, które w przyszłości będą miały wpływ na UE

W sprawozdaniu dotyczącym prognozy strategicznej z 2021 r. skupiono się na kluczowych światowych megatrendach, które będą nadal miały wpływ na UE w nadchodzących dziesięcioleciach: od zmiany klimatu, przez postęp techniczny i cyfryzację, po ważne zmiany gospodarcze, geopolityczne i demograficzne.

climate icon

Zmiana klimatu i inne wyzwania środowiskowe: W ciągu najbliższych 20 lat temperatury na świecie wzrosną prawdopodobnie o 1,5 stopnia Celsjusza, a do połowy stulecia o 2 stopnie. Będzie to miało wpływ na dostęp do wody i bezpieczeństwo żywności na całym świecie. Do 2050 r. 200 mln osób będzie potrzebować pomocy humanitarnej, po części ze względu na skutki ekologiczne.

Digital icon

Hiperłączność i transformacja technologiczna: Liczba urządzeń połączonych na całym świecie może wzrosnąć z 30,4 mld w 2020 r. do 200 mld w 2030 r. Większa łączność między przedmiotami, miejscami i ludźmi doprowadzi do powstania nowych produktów, usług, modeli biznesowych oraz modeli życia i pracy. Ambicje Europy, która chce być globalnym liderem w tej dwojakiej transformacji, mogą zapewnić jej silną pozycję na nowym, lukratywnym rynku i stworzyć nowe rodzaje miejsc pracy, na przykład zielone miejsca pracy w tradycyjnych i nowo powstających sektorach. 

Government icon Presja na demokrację i wartości: W 2020 r. 34 proc. ludności świata mieszkało w krajach, które stawały się mniej demokratyczne, a jedynie 4 proc. w krajach, które stawały się bardziej demokratyczne. Duża skala informacji wprowadzających w błąd, szeroko rozpowszechnianych przy pomocy nowych narzędzi i platform internetowych, będzie stanowić coraz większe wyzwanie dla demokracji i prowadzić do nowego rodzaju walki informacyjnej.
Global icon Zmiany globalnego porządku i zmiany demograficzne: Świat staje się coraz bardziej wielobiegunowy. Przed końcem bieżącej dekady Chiny staną się największą gospodarką na świecie, a Indie prawdopodobnie przegonią UE w ciągu najbliższych 20 lat. Przewiduje się, że liczba ludności na świecie osiągnie 8,5 mld w 2030 r. i 9,7 mld w 2050 r. Równocześnie liczba ludności w UE ma spaść do 2050 r. o 5 proc. – do nieco ponad 420 mln.

Wszystkie te zmiany będą miały wpływ na zdolność i swobodę UE do podejmowania działań. Będą wymagać skutecznych i spójnych działań politycznych.

10 strategicznych obszarów wzmocnienia UE na pozycji światowego lidera

10 Strategic areas

Celem sprawozdania dotyczącego prognozy strategicznej na 2021 r. jest przygotowanie przemyślanych i zachowujących aktualność strategii i zobowiązań. Dzięki temu UE będzie mogła realizować długoterminowe zobowiązania polityczne i odgrywać strategiczną rolę w wielobiegunowym i kwestionowanym porządku globalnym. W sprawozdaniu podkreślono znaczenie konsolidacji polityki wewnętrznej i zewnętrznej oraz wezwano do realizacji kompleksowego podejścia.

UE będzie nadal dbać o bliskie partnerstwa międzynarodowe, aby propagować pokój, stabilność i dobrobyt, budować wspólny front wobec wrogich podmiotów i wspólnych wyzwań oraz wywiązywać się z obietnicy postępu. Będzie wzmacniać wzajemnie korzystne stosunki z bezpośrednimi sąsiadami i bardziej odległymi partnerami. Będzie odgrywać wiodącą rolę w skutecznej współpracy wielostronnej, chroniąc jednocześnie obywateli UE i gospodarkę przed nieuczciwymi praktykami.

Dzięki prognozom wybrano 10 obszarów, które uznano za strategiczne dla swobody i zdolności UE w zakresie prowadzenia działań w najbliższych dziesięcioleciach:

  1. zapewnienie zrównoważonych i odpornych systemów opieki zdrowotnej i żywności
  2. zapewnienie niskoemisyjnej i przystępnej cenowo energii
  3. wzmocnienie zdolności w zakresie zarządzania danymi, sztucznej inteligencji i najnowocześniejszych technologii
  4. zabezpieczenie i dywersyfikacja dostaw surowców krytycznych
  5. zapewnienie pionierskiej pozycji na świecie w zakresie ustanawiania standardów
  6. budowanie odpornych i dostosowanych do przyszłych wyzwań systemów gospodarczych i finansowych
  7. rozwijanie i utrzymywanie umiejętności i talentów odpowiadających ambicjom UE
  8. wzmocnienie zdolności w zakresie bezpieczeństwa i obrony oraz dostępu do przestrzeni kosmicznej
  9. współpraca z globalnymi partnerami w celu promowania pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu dla wszystkich
  10. wzmocnienie odporności instytucji.

Dokumenty

PobierzPDF - 10.4 MB