Pagrindinės pasaulinės tendencijos, kurios turės įtakos ES ateityje

2021 m. strateginio prognozavimo ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama pagrindinėms pasaulinėms tendencijoms, kurios artimiausiais dešimtmečiais toliau turės įtakos ES – nuo klimato kaitos, technologijų spartinimo ir skaitmeninimo iki didelių ekonominių, geopolitinių ir demografinių pokyčių.

climate icon

Klimato kaita ir kiti su aplinka susiję iššūkiai. Tikėtina, kad per ateinančius 20 metų dėl visuotinio atšilimo vidutinė temperatūra pakils daugiau kaip 1,5℃, o iki šimtmečio vidurio šis padidėjimas priartės prie 2℃. Dėl to dar labiau pablogės vandens ir maisto tiekimo padėtis visame pasaulyje. Iki 2050 m. 200 mln. žmonių reikės humanitarinės pagalbos, iš dalies dėl ekologinių padarinių.

Digital icon

Skaitmeninis hipersusietumas ir technologinė transformacija. Susietųjų įrenginių skaičius visame pasaulyje gali išaugti nuo 30,4 mlrd. 2020 m. iki 200 mlrd. 2030 m. Pagerinus daiktų, vietų ir žmonių sujungiamumą atsiras naujų produktų, paslaugų, verslo, gyvenimo ir darbo modelių. Europos pasaulinės lyderystės siekis vykdant dvejopą pertvarką galėtų užtikrinti jai tvirtas pozicijas besiformuojančioje pelningoje rinkoje ir paskatinti naujas darbo rūšis, pavyzdžiui, ekologiškas darbo vietas, tiek įsitvirtinusiuose, tiek besiformuojančiuose sektoriuose. 

Government icon Spaudimas demokratijai ir vertybėms. Nuo 2020 m. 34 proc. pasaulio gyventojų gyveno šalyse, kuriose demokratinis valdymas mažėjo, ir tik 4 proc. – demokratėjančiose šalyse. Naujomis priemonėmis ir interneto platformomis skleidžiama didelio masto dezinformacija kels vis daugiau sunkumų demokratinėms sistemoms ir kurstys naujo pobūdžio informacinį karą.
Global icon Pasaulio tvarkos ir demografijos pokyčiai. Pasaulis tampa vis labiau daugiapolis. Iki šio dešimtmečio pabaigos Kinijos ekonomika gali tapti didžiausia pasaulyje, o Indijos ekonomika per ateinančius 20 metų galbūt taps didesnė už ES. Numatoma, kad 2030 m. pasaulio gyventojų skaičius pasieks 8,5 mlrd., o 2050 m. – 9,7 mlrd., o ES gyventojų skaičius greičiausiai sumažės 5 proc. ir 2050 m. jis bus kiek didesnis už 420 mln.

Visi šie pokyčiai turės įtakos ES veiksmų laisvei ir galimybėms, todėl reikės imtis veiksmingų ir nuoseklių politikos veiksmų.

10 strateginių sričių, kuriose reikia stiprinti ES pasaulinę lyderystę

10 Strategic areas

2021 m. strateginio prognozavimo ataskaita siekiama parengti dirvą gerai parengtai ir perspektyviai politikai ir įsipareigojimams, kad ES galėtų geriausiai pasiekti savo ilgalaikius politikos tikslus ir atlikti strateginį vaidmenį daugiapolės ir ginčijamos pasaulio tvarkos sąlygomis. Joje pabrėžiama bendros vidaus ir išorės politikos svarba ir raginama imtis visapusiškų veiksmų.

ES toliau pasitelks glaudžius tarptautinės partnerystės ryšius, kad skatintų taiką, stabilumą, gerovę, vieningai kovotų su priešiškais subjektais ir bendrais sunkumais ir vykdytų pažadus siekti pažangos. Ji stiprins abipusiai naudingus santykius su kaimyninėmis šalimis ir atokesniais partneriais. Ji imsis vadovaujamojo vaidmens vykdant veiksmingą daugiašalį bendradarbiavimą, kartu saugos ES piliečius ir ekonomiką nuo nesąžiningų ir piktnaudžiaujamųjų veiksmų.

Rengiant prognozes, strateginėmis įvardyta 10 sričių, kurios svarbios siekiant užtikrinti ES veiksmų laisvę ir galimybes per ateinančius dešimtmečius.

  1. Užtikrinti tvarias ir atsparias sveikatos ir maisto sistemas.
  2. Apsirūpinti nuo iškastinio kuro nepriklausoma ir įperkama energija.
  3. Padidinti pajėgumą duomenų valdymo, dirbtinio intelekto ir pažangiųjų technologijų srityse.
  4. Užtikrinti ir diversifikuoti svarbiausiųjų žaliavų tiekimą.
  5. Užsitikrinti pradininko padėtį pasaulyje nustatant standartus.
  6. Sukurti atsparias ir ateities iššūkiams parengtas ekonomikos ir finansų sistemas.
  7. Ugdyti ir išlaikyti ES užmojus atitinkančius įgūdžius ir talentus.
  8. Stiprinti saugumo ir gynybos pajėgumus ir prieigą prie kosmoso.
  9. Bendradarbiauti su pasauliniais partneriais siekiant užtikrinti taiką, saugumą ir klestėjimą visiems.
  10. Stiprinti institucijų atsparumą.

Dokumentai

ParsisiųsdintiPDF - 10.4 MB