Kursen stakas ut för det kommande året

I sitt tal om tillståndet i unionen den 15 september 2021 beskrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen de viktiga nya initiativ som kommissionen planerar att genomföra det kommande året. Bland satsningarna finns bland annat att

  • fortsätta vaccinationsarbetet i EU, påskynda vaccinationerna i resten av världen och stärka pandemiberedskapen
  • få fram mer finansiering för klimatarbetet tillsammans med våra globala partner
  • leda den digitala omställningen, som kommer att skapa nya jobb och stärka konkurrenskraften samtidigt som teknisk spetskompetens och försörjningstrygghet säkerställs
  • verka för rättvisare arbetsförhållanden och bättre hälso- och sjukvård, och skapa fler möjligheter för unga i EU att dra nytta av den sociala marknadsekonomin i EU
  • trappa upp vårt säkerhets- och försvarssamarbete och fördjupa partnerskapet med våra närmast allierade
  • försvara EU:s värden och friheter och skydda rättsstatsprincipen.
Ladda nerPDF - 318.9 KB
Ladda nerPDF - 318.7 KB

Föreslagna initiativ

Den 15 september skickade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen också en avsiktsförklaring till Europaparlamentets talman David Sassoli och premiärminister Janez Janša (eftersom Slovenien innehar ordförandeskapet i rådet). I avsiktsförklaringen räknar hon upp de åtgärder som kommissionen avser att vidta det kommande året i form av lagstiftning och andra initiativ.

Dokument

Ladda nerPDF - 318.9 KB
Ladda nerPDF - 318.7 KB
Ladda nerPDF - 833.1 KB
Ladda nerPDF - 4.4 MB
Ladda nerPDF - 2.1 MB
Ladda nerPDF - 23 MB