Vytýčenie cesty na nasledujúci rok

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen načrtla 15. septembra 2021 v prejave o stave Únie hlavné iniciatívy, ktoré Komisia plánuje uskutočniť v nadchádzajúcom roku. Ich súčasťou bude okrem iného:

  • – pokračovanie očkovania v Európe, urýchlenie očkovania na celom svete a posilnenie pripravenosti na pandémiu,
  • – práca na odstraňovaní medzery vo financovaní opatrení v oblasti zmeny klímy, a to spolu s našimi globálnymi partnermi,
  • – prevzatie vedúcej úlohy pri digitálnej transformácii, ktorou sa vytvoria pracovné miesta a podporí konkurencieschopnosť, pričom sa zabezpečí technická excelentnosť a bezpečnosť dodávok,
  • – zabezpečenie spravodlivejších pracovných podmienok a lepšej zdravotnej starostlivosti a vytvorenie väčšieho počtu príležitostí pre európsku mládež, aby mohla využívať výhody európskeho sociálneho trhového hospodárstva,
  • – zintenzívnenie spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany a prehĺbenie partnerstva EÚ s najbližšími spojencami,
  • – ochrana európskych hodnôt a slobôd a ochrana právneho štátu.
StiahnuťPDF - 384.8 KB
StiahnuťPDF - 318.7 KB

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen zaslala 15. septembra predsedovi Európskeho parlamentu Davidovi Sassolimu a premiérovi Janezovi Janšovi, ktorý predsedá Rade, vyhlásenie o zámere. Vo vyhlásení podrobne uvádza opatrenia, ktoré Komisia plánuje prijať v nasledujúcom roku vo forme právnych predpisov a iných iniciatív.

Dokumenty

StiahnuťPDF - 384.8 KB
StiahnuťPDF - 318.7 KB
StiahnuťPDF - 849.3 KB
StiahnuťPDF - 4.5 MB
StiahnuťPDF - 2.1 MB
StiahnuťPDF - 9.2 MB