Wyznaczenie kursu na nadchodzący rok

W orędziu o stanie Unii wygłoszonym 15 września 2021 r. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła inicjatywy przewodnie, które Komisja zamierza przedstawić w nadchodzącym roku. Należą do nich między innymi:

  • kontynuacja szczepień w Europie i przyspieszenie szczepień na całym świecie, a także zwiększenie gotowości na wypadek pandemii,
  • wypełnianie luk w finansowaniu działań związanych ze zmianą klimatu, we współpracy z naszymi globalnymi partnerami,
  • przewodzenie transformacji cyfrowej, która przyczyni się do tworzenia miejsc pracy i pobudzania konkurencyjności, przy jednoczesnym zapewnieniu doskonałości technicznej i bezpieczeństwa dostaw,
  • zapewnienie sprawiedliwszych warunków pracy i lepszej opieki zdrowotnej oraz większych możliwości dla europejskiej młodzieży, jeśli chodzi o korzystanie z europejskiej społecznej gospodarki rynkowej,
  • zacieśnienie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony oraz pogłębienie partnerstwa UE z najbliższymi sojusznikami,
  • obrona europejskich wartości i swobód oraz ochrona praworządności.
PobierzPDF - 417 KB
PobierzPDF - 318.7 KB

Zaproponowane inicjatywy

15 września przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przesłała również list intencyjny do Davida Marii Sassolego, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, i premiera Janeza Janšy, w ramach słoweńskiej prezydencji Rady, w którym to liście szczegółowo przedstawiła działania prawodawcze i inne inicjatywy, jakie Komisja zamierza podjąć w przyszłym roku.

Dokumenty

PobierzPDF - 417 KB
PobierzPDF - 318.7 KB
PobierzPDF - 1010.6 KB
PobierzPDF - 4.5 MB
PobierzPDF - 2.1 MB
PobierzPDF - 23 MB