Kursen for det kommende år

I sin tale om Unionens tilstand den 15. september 2021 beskrev Kommisionsformand Ursula von der Leyen en række højt profilerede initiativer, som Kommissionen vil iværksætte i det kommende år. Det drejer sig bl.a. om at

  • fortsætte vaccinationsindsatsen i Europa og fremskynde den i resten af verden og derudover styrke pandemiberedskabet
  • arbejde på at lukke klimafinansieringshullet sammen med EU's globale partnere
  • gå foran i den digitale omstilling, som skal skabe job, øge konkurrenceevnen og bane vejen for tekniske løsninger af højeste kvalitet og forsyningssikkerhed
  • sikre rimeligere arbejdsvilkår og bedre sundhedspleje og sørge for, at unge europæere i højere grad kan få gavn af Europas sociale markedsøkonomi
  • styrke det interne EU-samarbejde om sikkerhed og forsvar og udvide samarbejdet med EU's nærmeste allierede
  • forsvare EU's værdier og frihedsrettigheder og beskytte retstatsprincippet
DownloadPDF - 313.7 KB
DownloadPDF - 318.7 KB

Forslag til initiativer

Den 15. september sendte Kommissionsformand Ursula von der Leyen desuden en hensigtserklæring til Europa-Parlamentets formand, David Sassoli, og Rådets formand, premierminister Janez Janša, hvori hun redegjorde for de initiativer, som Kommissionen ønsker at gennemføre i det kommende år ved hjælp af lovgivning og andre tiltag.

Dokumenter

DownloadPDF - 313.7 KB
DownloadPDF - 318.7 KB
DownloadPDF - 965.9 KB
DownloadPDF - 4.4 MB
DownloadPDF - 2 MB
DownloadPDF - 9.3 MB