Směřování EU v následujícím roce

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie dne 15. září 2021 nastínila stěžejní iniciativy, které Komise plánuje realizovat v nadcházejícím roce. Budou mimo jiné zahrnovat:

 • pokračování vakcinace v Evropě a urychlení očkování celosvětové populace, jakož i posílení připravenosti na pandemie
 • odstranění nedostatků ve financování klimatických opatření, a to společně s našimi globálními partnery
 • vedoucí roli v digitální transformaci, která vytvoří pracovní místa a podpoří konkurenceschopnost, a současné zajištění technické excelence a zabezpečení dodávek
 • zajištění spravedlivějších pracovních podmínek, lepší zdravotní péče a více příležitostí pro mladé lidi v Evropě, aby i oni mohli využívat výhod evropského sociálně tržního hospodářství
 • posílení naší spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany a prohloubení partnerství EU s jejími nejbližšími spojenci
 • obranu evropských hodnot a svobod a ochranu právního státu
StáhnoutPDF - 321.2 KB
StáhnoutPDF - 318.7 KB

Nově navrhované iniciativy

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová zaslala 15. září Davidu Sassolimu, předsedovi Evropského parlamentu, a předsedovi slovinské vlády Janezovi Janšovi v rámci předsednictví Slovinska v Radě, rovněž prohlášení o záměru, v němž podrobně popisuje opatření, která hodlá Komise v následujícím roce přijmout formou právních předpisů a dalších iniciativ.

StáhnoutPDF - 915 KB

Evropská komise Ursuly von der Leyenové: dosažené úspěchy 2020–2021

Po jednom z nejtěžších období ve své historie hledí Evropa s novou nadějí do budoucnosti.

Na podzimu 2020 nás pandemie opět zasáhla s novou silou. Evropská unie se proto rozhodla své úsilí zintenzivnit, zejména pokud jde o nákup dostatečného množství očkovacích látek pro všechny Evropany, prohloubení mezinárodní spolupráce v boji proti pandemii a oživení po skončení krize díky programu NextGenerationEU. 

Představujeme vám retrospektivu důležitých opatření učiněných během posledního roku, počínaje úsilím ukončit krizi způsobenou onemocněním COVID-19 až po realizaci všech politických priorit – Zelené dohody pro Evropu, Evropské digitální dekády a opatření v oblasti bezpečnosti, demokracie a zdraví pro evropské občany.

StáhnoutPDF - 4.7 MB

Zásadní okamžiky

 • srpen 2021
  • Od prosince 2020 bylo v EU podáno 522,4 milionů dávek vakcín a více než 250 milionů občanů EU je plně naočkováno. (25. srpna)
 • červenec 2021
  • Boj proti finanční trestné činnosti: Evropská komise přepracovala pravidla pro boj proti praní peněz a financování terorismu. (20. července)
  • Právní stát v roce 2021: Zpráva EU poukázala na pozitivní vývoj v členských státech, ale i na vážné obavy. (20. července)
  • Cílem nové Lesní strategie EU je zajistit zdraví a odolnost lesů, které významnou měrou přispívají k zachování biologické rozmanitosti a klimatu. (16. července)
  • Evropská komise přijala balíček návrhů, kterými by se měla uzpůsobit politická opatření EU v oblasti klimatu, využívání půdy, energetiky, dopravy a zdanění tak, aby se mohly podílet na snižování čistých emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990. (14. července)
  • Evropská komise přijala návrh standardu pro evropské zelené dluhopisy, který by měl vést k vytvoření vysoce kvalitního dobrovolného standardu pro dluhopisy na financování udržitelných investic. (6. července)

 • červen 2021
  • Na summitu v Bruselu se vedoucí představitelé EU a USA zavázali k tomu, že vynaloží veškeré úsilí k ukončení pandemie covidu-19 a urychlení celosvětového hospodářského oživení. (15. června)
  • Komise navrhla rámec pro vytvoření důvěryhodné a bezpečné evropské digitální identity, kterou budou moci využívat všichni občané, rezidenti i podniky v EU. (3. června)
  • Komise předložila novou strategii, jejímž cílem je zvýšit odolnost schengenského prostoru, který je největším prostorem na světě, ve kterém lze cestovat bez omezení. (2. června)
  • Byl zřízen Úřad evropského veřejného žalobce, který představuje novou kapitolu v boji proti přeshraniční trestné činnosti. (1. června)
 • květen 2021
  • Všechny členské země EU ratifikovaly rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie, které Komisi umožní půjčovat si na financování oživení v rámci programu NextGenerationEU. (31. května)
  • EU představila balíček ekonomické pomoci ve výši 3 miliard eur pro budoucí demokratické Bělorusko. (28. května)
  • Komise představila pokyny, jak vylepšit Kodex zásad boje proti dezinformacím, který je prvním takovým nástrojem na světě. (26. května)
  • V rámci sedmé splátky finanční podpory z nástroje SURE bylo 12 zemím EU vyplaceno 14,1 miliardy eur. Doposud tento nástroj pomohl téměř 30 milionům pracovníků a 2,5 milionu podniků. EU již poskytla 19 členským státům přibližně 90 miliard eur. (25. května)
  • Na celosvětovém summitu o zdraví, který spolupořádali předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a italský premiér Mario Draghi, se vedoucí představitelé zemí skupiny G20 zavázali k přijetí řady opatření s cílem urychlit konec pandemie covidu-19 a lépe se připravit na případné pandemie v budoucnu. (21. května)
  • Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila iniciativu týmu Evropa v hodnotě 1 miliardy eur, která se týká výroby a dostupnosti očkovacích látek, léků a zdravotnických technologií v Africe. (21. května)
  • Členské státy EU souhlasí s opětovným povolením vstupu očkovaných cestujících ze zemí mimo EU. (20. května)
  • Evropská komise podepsala třetí smlouvu s farmaceutickými společnostmi BioNTech a Pfizer, na jejímž základě si v období od konce roku 2021 do roku 2023 vyhradila jménem všech členských států EU dalších 1,8 miliardy dávek očkovacích látek. (20. května)
  • Na podporu spolehlivého, účinného a spravedlivého systému zdaňování podniků v EU bylo přijato sdělení o zdanění podniků pro 21. století. (18. května)
  • Zelená dohoda pro Evropu: Evropská komise navrhla vytvoření udržitelné modré ekonomiky pro průmyslová odvětví spojená s oceány, moři a pobřežím EU. (17. května)
  • Na summitu o financování afrických ekonomik oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová iniciativu týmu Evropa na podporu oživení Afriky po skončení pandemie covidu-19. (15. května)
  • Za účelem plnění cíle pro rok 2050, jímž je zdravá planeta pro zdravé lidi, přijala Evropská komise akční plán EU s názvem Jak dosáhnout nulového znečištění ovzduší, vody a půdy. (12. května)
  • U příležitosti Dne Evropy 2021 se ve Štrasburku konala zahajovací akce Konference o budoucnosti Evropy. (9. května)
  • Během zasedání (a videokonference) vedoucích představitelů EU a Indie v Portu uzavřely EU a Indie komplexní partnerství v oblasti konektivity a potvrdily svůj závazek spolupracovat na podpoře odolné a udržitelné konektivity jak v Indii, tak ve třetích zemích a regionech. (8. května)
  • Na sociálním summitu v Portu se orgány EU, evropští sociální partneři a organizace občanské společnosti zavázali učinit vše pro vytvoření inkluzivnější, sociálnější Evropy. (7.–8. května)
  • Došlo k aktualizaci průmyslové strategie EU, tak aby se zajistilo, že průmyslové ambice Evropy plně zohlední nové okolnosti po skončení pandemie covidu-19 a podpoří transformaci hospodářství, která zajistí, aby bylo udržitelnější, digitálnější, odolnější a globálně konkurenceschopnější. (5. května)
 • duben 2021
  • Udržitelné finance a taxonomie EU: Komise podnikla další kroky k tomu, aby nasměrovala finanční prostředky na udržitelné činnosti. (21. dubna)
  • Komise navrhla nová pravidla a opatření, která by měla zdůraznit silné stránky umělé inteligence a zvýšit její důvěryhodnost. Konečným cílem je přeměnit EU v globální centrum důvěryhodné umělé inteligence. (21. dubna)
  • Díky nové dohodě o partnerství mezi EU a členy Organizace afrických, karibských a tichomořských států je stanoven rámec pro politickou, hospodářskou a průmyslovou spolupráci na příštích 20 let. (15. dubna)
  • Evropská komise předložila strategii EU pro boj proti organizované trestné činnosti a novou strategii boje proti obchodování s lidmi, jež mají pomoci předcházet trestné činnosti, trestat obchodníky s lidmi a ochránit oběti. (14. dubna)
 • březen 2021
  • Zelená dohoda pro Evropu: Evropská komise představila opatření na podporu ekologické produkce. (25. března)
  • EU stanovila nový komplexní politický rámec, který má zajistit ochranu všech práv dětí, a navrhla zavést tzv. Evropskou záruku pro děti. (24. března)
  • Byla zřízena Evropská rada pro inovace, jejímž účelem je pomáhat přeměnit vědecké nápady v průlomové inovace. (18. března)
  • Komise navrhla vytvořit digitální certifikát, který by během pandemie covidu-19 usnadnil bezpečný a volný pohyb v rámci EU. (17. března)
  • V Evropské unii byla zaregistrována čtvrtá bezpečná a účinná očkovací látka proti covidu-19. (11. března)
  • Předseda Evropského parlamentu David Sassoli, portugalský premiér António Costa (jménem předsednictví Rady) a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová podepsali společné prohlášení o Konferenci o budoucnosti Evropy. (10. března)
  • Evropská digitální dekáda: Komise stanovila směr k dosažení digitálně silné Evropy do roku 2030. (9. března)
  • V Akčním plánu evropského pilíře sociálních práv byl stanoven ambiciózní cíl pro vytvoření silné sociální Evropy. (4. března)
  • Transparentnost odměňování pracovníků: Evropská komise předložila návrh, který má zajistit, aby ženy a muži v EU dostávali za stejnou práci stejnou odměnu. (4. března)
  • Unie rovnosti: Komise předložila strategii týkající se práv osob se zdravotním postižením na období 2021–2030, jejímž úkolem je zajistit jejich plné zapojení do společnosti. (3. března)
 • únor 2021
  • Na summitu skupiny G7 oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, že se příspěvek EU na COVAX, světový nástroj pro univerzální přístup k očkovacím látkám, zdvojnásobil, a to z 500 milionů eur na 1 miliardu eur. (19. února)
  • Komise stanovila otevřenou, udržitelnou a asertivní obchodní politiku EU pro nadcházející roky. (18. února)
  • Je představena nová strategie, která je příspěvkem EU k multilateralismu založenému na pravidlech. (17. února)
  • Komise navrhla nový plán biologické obrany, tzv. inkubátor HERA, který má připravit Evropu na hrozbu nových variant koronaviru. (17. února)
  • Evropský parlament stvrdil politickou dohodu o Nástroji pro oživení a odolnost, který je hlavním prvkem iniciativy NextGenerationEU. (10. února)
  • EU navrhla novou agendu pro Středomoří, která by měla posílit strategické partnerství se zeměmi v jižním sousedství. (9. února)
 • leden 2021
  • Evropská komise udělila registraci třetí bezpečné a účinné očkovací látce proti covidu-19. (29. ledna)
  • Komise zavedla systém transparentnosti a povolování vývozu očkovacích látek proti covidu-19. (29. ledna)
  • Komise zahájila fázi návrhu iniciativy Nový evropský Bauhaus, jejímž cílem je kombinovat koncepci, udržitelnost a investice a přispívat tak k realizaci Zelené dohody pro Evropu. (18. ledna)
  • Byla zaregistrována druhá bezpečná a účinná očkovací látka proti covidu-19. (6. ledna)
 • prosinec 2020
  • Proti covidu-19 byli naočkováni první obyvatelé EU. (27. prosince)
  • Po intenzivních jednáních dosáhla Evropská komise dohody se Spojeným královstvím o podmínkách jeho budoucích vztahů s EU. (24. prosince)
  • Evropská komise udělila registraci první bezpečné a účinné očkovací látce proti covidu-19. (21. prosince)
  • Rada přijímá dlouhodobý rozpočet EU na období 2021–2027 ve výši 1,211 bilionu eur v běžných cenách. (17. prosince)
  • Akt o digitálních službách a akt o digitálních trzích: Byla navržena ambiciózní reforma digitálního prostoru spolu s komplexním souborem nových pravidel pro všechny digitální služby. (15. prosince)
  • Zelená dohoda pro Evropu: Byl předložen návrh nařízení o udržitelných bateriích pro oběhové a klimaticky neutrální hospodářství. (10. prosince)
  • Komise představila Akční plán pro evropskou demokracii, jehož cílem je zlepšit postavení občanů a vybudovat odolnější demokracii v celé EU. (3. prosince)
  • Vztahy mezi EU a USA: EU navrhla novou transatlantickou agendu globální spolupráce zaměřenou na budoucnost. (2. prosince)
 • listopad 2020
  • Byl předložen Akční plán pro rovnost žen a mužů, který má zlepšit postavení žen prostřednictvím všech aspektů vnější činnosti EU. (25. listopadu)
  • Evropská komise schválila smlouvu s farmaceutickou společností Moderna, jejímž prostřednictvím může jménem všech členských států EU nakoupit v první fázi 80 milionů dávek, a uzavřela opci, na jejímž základě může požadovat dalších až 80 milionů dávek. (25. listopadu)
  • Komise představila vůbec první strategii EU pro rovnost LGBTIQ osob. (12. listopadu)
  • Evropská komise schválila smlouvu s farmaceutickými společnostmi BioNTech a Pfizer, jejímž prostřednictvím může jménem všech členských států EU nakoupit v první fázi 200 milionů dávek, a uzavřela opci, na jejímž základě může požadovat dalších až 100 milionů dávek. (11. listopadu)
  • Byl zahájen nový program pro spotřebitele, který by jim měl umožnit hrát aktivní úlohu v ekologické a digitální transformaci EU. (11. listopadu)
  • Byly podniknuty první kroky k vytvoření Evropské zdravotní unie, která by měla zajistit lepší připravenost a důraznější reakci na současné i budoucí zdravotní krize. (11. listopadu)
 • říjen 2020
  • Komise předložila návrh směrnice EU, která zajistí, aby pracovníkům v Unii byla zajištěna přiměřená minimální mzda, jež jim umožní důstojný život bez ohledu na to, kde pracují. (28. října)
  • V rámci první splátky finanční podpory z nástroje SURE bylo Itálii, Polsku a Španělsku vyplaceno 17 miliard eur. Doposud tento nástroj pomohl téměř 30 milionům pracovníků a 2,5 milionu podniků. EU již poskytla 19 členským státům přibližně 90 miliard eur. (27. října)
  • Evropská komise vydala v rámci nástroje SURE první sociální dluhopisy v objemu 17 miliard eur na pomoc při ochraně a zachování pracovních míst. (21. října)
  • Zelená dohoda pro Evropu: Komise přijala novou strategii pro chemické látky, jejímž cílem je vytvořit prostředí bez toxinů. (14. října)
  • Komise schválila smlouvu s farmaceutickou společností Janssen Pharmaceutica NV, která zemím EU umožňuje nákup očkovacích látek pro 200 milionů lidí a nabízí možnost nákupu očkovacích látek pro dalších 200 milionů osob. Již 14. srpna 2020 dosáhla Evropská komise první dohody s farmaceutickou společností AstraZeneca. Na jejím základě lze nakoupit 300 milionů dávek očkovací látky jménem členských států EU s předkupním právem na dalších 100 milionů dávek. (8. října)
  • Komise přijala nový 10letý plán na podporu Romů v EU. (7. října)
  • Byl přijat komplexní ekonomický a investiční plán, který má urychlit dlouhodobé oživení západního Balkánu a podpořit regionální integraci. (6. října)
 • září 2020
  • Evropská komise přijala balíček pro digitální finance, který zahrnuje strategii v oblasti digitálních financí a legislativní návrhy týkající se kryptoměn a digitální odolnosti pro konkurenceschopný finanční sektor EU, jež spotřebitelům poskytuje přístup k inovativním finančním produktům a současně zajišťuje ochranu spotřebitele a finanční stabilitu. (24. září)
  • Nový pakt o migraci a azylu předpokládá lepší a rychlejší postupy v celém azylovém a migračním systému a vyvažuje zásady spravedlivého sdílení odpovědnosti a solidarity. (23. září)
  • Unie rovnosti: Komise předložila vůbec první akční plán EU proti rasismu. (18. září)
StáhnoutPDF - 2.1 MB

Sledujte projev o stavu Unie v sociálních médiích

Twitter

Dokumenty

StáhnoutPDF - 321.2 KB
StáhnoutPDF - 318.7 KB
StáhnoutPDF - 915 KB
StáhnoutPDF - 4.7 MB
StáhnoutPDF - 2.1 MB
StáhnoutPDF - 9.1 MB