Směřování EU v následujícím roce

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie dne 15. září 2021 nastínila stěžejní iniciativy, které Komise plánuje realizovat v nadcházejícím roce. Budou mimo jiné zahrnovat:

  • Pokračování vakcinace v Evropě a urychlení očkování celosvětové populace, jakož i posílení připravenosti na pandemie
  • Odstranění nedostatků ve financování klimatických opatření, a to společně s našimi globálními partnery
  • Vedoucí roli v digitální transformaci, která vytvoří pracovní místa a podpoří konkurenceschopnost, a současné zajištění technické excelence a zabezpečení dodávek
  • Zajištění spravedlivějších pracovních podmínek, lepší zdravotní péče a více příležitostí pro mladé lidi v Evropě, aby i oni mohli využívat výhod evropského sociálně tržního hospodářství
  • Posílení naší spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany a prohloubení partnerství EU s jejími nejbližšími spojenci
  • Obranu evropských hodnot a svobod a ochranu právního státu
StáhnoutPDF - 321.2 KB
StáhnoutPDF - 318.7 KB

Nově navrhované iniciativy

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová zaslala 15. září Davidu Sassolimu, předsedovi Evropského parlamentu, a předsedovi slovinské vlády Janezovi Janšovi v rámci předsednictví Slovinska v Radě, rovněž prohlášení o záměru, v němž podrobně popisuje opatření, která hodlá Komise v následujícím roce přijmout formou právních předpisů a dalších iniciativ.

Dokumenty

StáhnoutPDF - 321.2 KB
StáhnoutPDF - 318.7 KB
StáhnoutPDF - 915 KB
StáhnoutPDF - 4.7 MB
StáhnoutPDF - 2.1 MB
StáhnoutPDF - 9.1 MB