An bealach ar aghaidh á leagan amach le haghaidh na bliana atá romhainn

San aitheasc ar Staid an Aontais an 16 Meán Fómhair 2020, chuir Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Ursula von der Leyen, a fís i láthair le haghaidh Eoraip a thagann slán as an ngéarchéim agus í níos láidre ná mar a bhí roimhe agus a thaispeánann an bealach amach i dtreo saol a mbeidh beocht agus beatha ann. Le NextGenerationEU, tá deis aon uaire ag an Eoraip athruithe a dhéanamh trí bhíthin a ndeartha. An fhís, an plean, an infheistíocht – tá siad uile aici. Chun cur ar a cumas don Eoraip a bheith glas, digiteach agus níos athléimní, díreoidh an Coimisiún Eorpach ar na rudaí seo a leanas:

  • Beatha agus slite beatha san Eoraip a chosaint, mar aon le sláinte ár saoránach agus cobhsaíocht ár ngeilleagair;
  • Bunchlocha an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip a neartú agus ár n-uaillmhianta a mhéadú;
  • A bheith ar thús cadhnaíochta maidir leis an gclaochlú digiteach, go háirithe maidir le sonraí, an teicneolaíocht agus an bonneagar;
  • Lántairbhe a bhaint as ár Margadh Aonair;
  • Leanúint uirthi leis an bhfreagairt dhomhanda a spreagadh agus an domhan ag fanacht ar vacsaín i gcoinne COVID-19 atá inrochtana, inacmhainne agus slán;
  • Freagairt níos teanntásaí a thabhairt ar imeachtaí domhanda agus ár gcomhpháirtíochtaí i gcomhar leis na comharsana is gaire don Aontas agus ár gcomhpháirtithe domhanda a dhoimhniú;
  • Cur chuige nua a ghlacadh maidir leis an imirce, fanacht airdeallach ar an smacht reachta agus aontas a thógáil nach seasfaidh leis an gciníochas ná leis an idirdhealú.
ÍoslódáilPDF - 930.4 KB
ÍoslódáilPDF - 352.6 KB

Na tionscnaimh a moladh sa Litir Intinne chuig an Uachtarán Sassoli agus an Seansailéir Merkel

An 16 Meán Fómhair freisin, sheol Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Ursula von der Leyen Litir Intinne chuig David Sassoli, Uachtarán Pharlaimint na hEorpa, agus an Seansailéir Angela Merkel, ina ceannas ar Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh, litir inar leag sí amach go mionsonraithe na gníomhartha atá beartaithe ag an gCoimisiún don bhliain atá romhainn trí bhíthin reachtaíochta agus tionscnaimh eile.

ÍoslódáilPDF - 661.3 KB

Coimisiún von der Leyen: bliain tar éis a cheaptha

Bliain ó shin, thug Coimisiún von der Leyen gealltanas don Eoraip: gheallamar beart a bheadh misniúil dána ach a mbeadh gá le beart ar leibhéal na hEorpa. Seo a leanas achoimre ar an gcéad bhliain a bhí ag foireann von der Leyen in oifig, agus ar an gcaoi ar chomhlíon siad a gcuid gealltanas.

ÍoslódáilPDF - 3.9 MB

Doiciméid

ÍoslódáilPDF - 930.4 KB
ÍoslódáilPDF - 661.3 KB
ÍoslódáilPDF - 6 MB
ÍoslódáilPDF - 623.9 KB
ÍoslódáilPDF - 3.9 MB