Esittelyssä edessä olevan vuoden suuntaviivat

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitteli 16. syyskuuta 2020 EU:n tilaa käsittelevässä puheessaan visionsa Euroopasta, joka nousee pandemian jälkeen jaloilleen entistä vahvempana ja kulkee etunenässä kohti uutta elinvoimaa. NextGenerationEU-väline tarjoaa Euroopalle ainutlaatuisen mahdollisuuden hallittuun muutokseen. Se sisältää vision, suunnitelman ja rahoituksen. Euroopan komissio haluaa tehdä Euroopasta vihreän, digitaalisen ja sitkeämmän ennen kaikkea

  • suojelemalla ihmishenkiä ja elinkeinoja, kansalaisten terveyttä ja talouden vakautta
  • vahvistamalla Euroopan vihreän kehityksen ohjelman keskeisiä rakenteita ja asettamalla entistä kunnianhimoisempia tavoitteita
  • johtamalla digitalisaatiota ennen kaikkea datan, teknologian ja infrastruktuurin osalta
  • optimoimalla sisämarkkinoiden hyödyt
  • ajamalla väsymättä globaalia ratkaisua maailmalle, joka odottaa yleisesti saatavaa, edullista ja turvallista covid-19-rokotetta
  • reagoimalla päättäväisemmin maailman tapahtumiin ja tiivistämällä suhteita EU:n lähinaapureihin ja kumppaneihin muualla maailmassa
  • omaksumalla uuden lähestymistavan muuttoliikkeeseen, valvomalla tarkasti oikeusvaltioperiaatteen noudattamista ja rakentamalla unionia, jossa rasismilla ja syrjinnällä ei ole sijaa.
LataaPDF - 860.6 KB
LataaPDF - 352.6 KB

Aiekirjeen aloite-ehdotukset puhemies David Sassolille ja liittokansleri Angela Merkelille

Puheen lisäksi Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen lähetti 16. syyskuuta aiekirjeen Euroopan parlamentin puhemiehelle David Sassolille ja Angela Merkelille, joka edustaa neuvoston puheenjohtajavaltiota. Aiekirjeessä esiteltiin toimet, jotka komissio aikoo toteuttaa lainsäädännön ja muiden aloitteiden avulla seuraavan vuoden kuluessa.

LataaPDF - 623.1 KB

Von der Leyenin komissio: ensimmäinen vuosi

Vuosi sitten von der Leyenin komissio lupasi Euroopalle olla rohkea aina, kun tarvitaan Euroopan tason toimia. Seuraavassa on tiivistelmä von der Leyenin komission ensimmäisen toimintavuoden tapahtumista ja saavutuksista.

LataaPDF - 3.9 MB

Asiakirjat

LataaPDF - 860.6 KB
LataaPDF - 623.1 KB
LataaPDF - 6 MB
LataaPDF - 413.9 KB
LataaPDF - 3.9 MB