Kursen for det kommende år

I sin tale om Unionens tilstand den 16. september 2020 fremlagde formand for Europa-Kommissionen Ursula von der Leyen sin vision for et Europa, der kommer styrket ud af pandemien og viser vejen frem mod en ny vitalitet. Med NextGenerationEU har vi europæere en enestående chance for at skabe forandringer, som vi selv beslutter. Vi har visionen, vi har planen, vi har viljen til at investere. For at gøre EU grøn, digital og mere modstandsdygtig vil Kommissionen fokusere på:

  • at beskytte liv og levebrød, EU-borgernes sundhed og den økonomiske stabilitet
  • at styrke fundamentet for den europæiske grønne pagt og og højne vores ambitioner
  • at gå foran i den digitale omstilling – især inden for data, teknologi og infrastruktur
  • at udnytte mulighederne i det indre marked fuldt ud
  • at få alle til at slutte op om en fortsat global indsats mod covid-19, mens verden venter på en tilgængelig, økonomisk overkommelig og sikker vaccine
  • at reagere mere beslutsomt på internationale begivenheder og udvide forbindelserne til EU's nærmeste naboer og globale partnere
  • at indføre en ny tilgang til migration, være på vagt over for brud på retsstatsprincippet og opbygge et EU, hvor hverken racisme eller forskelsbehandling hører hjemme.
DownloadPDF - 869.1 KB
DownloadPDF - 352.6 KB

Forslag til initiativer i hensigtserklæringen til parlamentsformand David Sassoli og rådsformand Angela Merkel

Den 16. september sendte Kommissionsformand Ursula von der Leyen også en hensigtserklæring til Europa-Parlamentets formand, David Sassoli, og Rådets formand, forbundskansler Angela Merkel, hvori hun redegjorde for de initiativer, som Kommissionen ønsker at gennemføre i det kommende år ved hjælp af lovgivning og andre tiltag.

DownloadPDF - 662.7 KB

Von der Leyen-Kommissionen: det forgangne år

For et år siden gav von der Leyen-Kommissionen europæerne et løfte: Vi lovede at være modige og beslutsomme, når vi så et behov for handling på europæisk plan. Her kan du læse en beskrivelse af von der Leyen-teamets første år, og se, hvordan det har indfriet sine løfter.

DownloadPDF - 3.9 MB

Dokumenter

DownloadPDF - 869.1 KB
DownloadPDF - 662.7 KB
DownloadPDF - 6 MB
DownloadPDF - 620.8 KB
DownloadPDF - 3.9 MB