Tri inštitúcie EÚ po prvýkrát v histórii prijali v roku 2020 Spoločné závery o cieľoch a prioritách politiky na celý legislatívny cyklus.

Dohoda troch inštitúcií Únie bude hnacou silou obnovy po pandémii COVID-19, pričom využije príležitosti klimatickej a digitálnej transformácie.

Činnosti Európy v nadchádzajúcich rokoch sa budú riadiť legislatívnymi prioritami stanovenými v spoločnom vyhlásení na rok 2021 a v spoločných záveroch o cieľoch a prioritách politiky na roky 2020 – 2024. Tieto tri inštitúcie sa dohodli na predložení ambiciózneho politického a legislatívneho programu na obnovu a oživenie od teraz do roku 2024.

V roku 2021 sa inštitúcie zamerajú najmä na:

  • vykonávanie európskej zelenej dohody,
  • formovanie európskeho digitálneho desaťročia,
  • vytváranie hospodárstva, ktoré pracuje v prospech ľudí,
  • posilnenie postavenia Európy vo svete,
  • podporu slobodnej a bezpečnej Európy,
  • ochranu a posilnenie našej demokracie a ochranu spoločných európskych hodnôt.

Dokumenty

StiahnuťPDF - 396.5 KB
StiahnuťPDF - 300.6 KB
StiahnuťPDF - 386.6 KB