Kolme EU:n toimielintä hyväksyivät vuonna 2020 myös kaikkien aikojen ensimmäiset yhteiset päätelmät toimintapoliittisista tavoitteista ja painopisteistä koko lainsäädäntösyklin ajaksi.

Toimielinten sopimus edistää EU:n elpymistä covid-19-pandemiasta ja hyödyntää samalla ilmastosiirtymään ja digitaalisen muutokseen liittyviä mahdollisuuksia.

EU:n toimia tulevina vuosina ohjaavat yhteinen julistus vuoden 2021 lainsäädäntöprioriteeteista ja toimielinten yhteiset päätelmät politiikan tavoitteista ja painopisteistä vuosiksi 2020–2024. Toimielimet sopivat vuoteen 2024 ulottuvan kunnianhimoisen poliittisen ja lainsäädännöllisen ohjelman laatimisesta elpymisen ja uuden elinvoiman edistämiseksi.

Vuonna 2021 toimielimet asettavat etusijalle erityisesti seuraavat aloitteet:

  • pannaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelma täytäntöön
  • kehitetään Euroopan digitaalista vuosikymmentä
  • toteutetaan ihmisten hyväksi toimivaa taloutta
  • tehdään EU:sta vahvempi maailmannäyttämöllä
  • edistetään vapaata ja turvallista Eurooppaa
  • suojellaan ja vahvistetaan demokratiaa ja puolustetaan yhteisiä eurooppalaisia arvoja.

Asiakirjat

LataaPDF - 396.5 KB
LataaPDF - 300.6 KB
LataaPDF - 386.6 KB