Obsah

Politiky

 • Úloha športu v spoločnosti

  Komisia prostredníctvom podpory športu propaguje telesné a duševné zdravie, bojuje proti sociálnemu vylúčeniu, rodovej nerovnosti a rasizmu.

 • Ekonomické aspekty športu

  Komisia monitoruje údaje o športe, právny vývoj a možnosti financovania športu s cieľom čo najviac prispieť k hospodárstvu EÚ.

 • Čestnosť v športe

  Komisia pracuje na zabezpečení riadnej správy v športe, aby bolo možné účinne bojovať proti dopingu a ovplyvňovaniu výsledkov zápasov, chrániť práva športovcov a presadzovať zásady transparentnosti.

 • Sport in international cooperation and external relations

  The Commission supports sports projects in developing countries and is gradually integrating sport into bilateral agreements with countries outside the EU.