Съдържание

Политики

 • Ролята на спорта в обществото

  Чрез подкрепата за спорта Комисията насърчава физическото и психическото здраве, застава срещу социалното изключване и неравенството между половете и расизма.

 • Икономически аспекти на спорта

  Комисията наблюдава данните за спорта, правните тенденции и възможностите за финансиране за подпомагане на спорта, така че той да има възможно най-голям принос за икономиката на ЕС.

 • Почтеност в спорта

  Комисията работи, за да гарантира подходящо управление, което да може да се справя с допинга и уреждането на изхода от спортни срещи, да защитава правата на спортистите и да насърчава прозрачността.

 • Sport in international cooperation and external relations

  The Commission supports sports projects in developing countries and is gradually integrating sport into bilateral agreements with countries outside the EU.