Kontenut tal-paġna

Politiki

  • Innovazzjoni miftuħa

    Ir-regolamentazzjoni aħjar, l-appoġġ tal-politika u l-immassimizzar tal-impatt ta' Orizzont 2020 se jistabbilixxu l-kundizzjonijiet xierqa għal innovazzjoni fl-Ewropa.

  • Xjenza Miftuħa

    L-UE għandha l-għan li tagħmel ir-riċerka aktar effiċjenti, affidabbli, kollaborattiva u trasparenti. It-teknoloġiji diġitali jiftħu l-aċċess għar-riżultati tar-riċerka u d-dejta.

  • Xjenza miftuħa għad-dinja

    L-għoti ta' spinta lir-rwol tax-xjenza fid-diplomazija jgħin biex nindirizzaw il-kriżijiet bħat-tixrid ta’ mard u l-isfidi fit-tul bħat-tibdil fil-klima.