Sivun sisältö

Toiminta-alat

  • Avoin innovointi

    EU pyrkii luomaan suotuisat edellytykset innovoinnille parantamalla sääntelyä, tukemalla alan politiikkaa jäsenmaissa ja maksimoimalla Horisontti 2020 -ohjelman rahoituksen vaikutukset.

  • Avoin tiede

    EU:n tavoitteena on lisätä tieteellisen tutkimuksen tehokkuutta, luotettavuutta ja avoimuutta sekä edistää alan yhteistyötä. Digitaaliteknologia parantaa tutkimustulosten ja tilastotiedon saatavuutta.

  • Kansainvälinen tiedeyhteistyö

    Kansainvälinen tiedeyhteistyö lisää valmiuksia vastata kriiseihin, kuten tautiepidemioihin, ja pitkän aikavälin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen.