Съдържание

Политики

  • Отворени иновации

    По-доброто регулиране, подкрепата чрез политики и оптимизирането на въздействието на „Хоризонт 2020“ ще спомогнат за създаване на подходящи условия за иновации в Европа.

  • Отворена наука

    ЕС се стреми научните изследвания да станат по-ефективни, надеждни и прозрачни и да се провеждат съвместно. Цифровите технологии дават достъп до резултати и данни от научните изследвания.

  • Наука, отворена към света

    Засилването на ролята на науката в дипломацията спомага за справяне с кризи, като например огнища на заболявания, и дългосрочни предизвикателства като изменението на климата.