Vuotuiset toimintakertomukset

Pääosastot laativat varainhoitovuoden lopussa toimintakertomuksen siitä, miten ne ovat onnistuneet strategisissa ja hallintosuunnitelmissa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Vuotuiset hallinto- ja tuloksellisuuskertomukset

Komissio laatii vuosittain kertomuksen EU:n talousarviovarojen avulla saavutetuista tuloksista ja siitä, miten edellisen vuoden talousarviota hallinnoitiin.

Asiakirjat

  • 24 June 2020

    Governance in the European Commission

    The updated corporate governance arrangements of the Commission streamline and strengthen coordination and oversight on general management challenges.