Rodzaje stosunków i partnerstw

Rola UE na arenie międzynarodowej, m.in. w dziedzinie dyplomacji, handlu i pomocy humanitarnej

Według kraju

Dwustronne stosunki UE z krajami spoza UE

Strategie i umowy regionalne

Rola UE i jej polityki na poziomie regionalnym

Unia Europejska i Wielka Brytania – budowanie nowego partnerstwa

31 stycznia 2020 r. Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej. Dowiedz się więcej o dotychczasowych uzgodnieniach i trwających negocjacjach.