Sakaru un partnerattiecību veidi

ES loma starptautiskajā arēnā — diplomātija, tirdzniecība un humānās palīdzības sniegšana

Par katru valsti

ES divpusējās attiecības ar ārpussavienības valstīm

Reģionālās stratēģijas un nolīgumi

ES loma un politika reģionālā līmenī.

Eiropas Savienība un Apvienotā Karaliste – jaunas partnerības veidošana

Apvienotā Karaliste 2020. gada 31. janvārī izstājās no Eiropas Savienības. Uzziniet, par kuriem jautājumiem jau ir panākta vienošanās un par ko pašlaik notiek sarunas.