Erityyppiset suhteet ja kumppanuudet

EU:n rooli kansainvälisellä näyttämöllä, diplomatia, kauppa ja humanitaarinen apu.

Maittain

EU:n kahdenväliset suhteet EU:n ulkopuolisten maiden kanssa

Alueelliset strategiat ja sopimukset

EU:n rooli ja politiikka alueellisella tasolla.