Видове отношения и партньорства

Ролята на ЕС на международната сцена, включително дипломацията, търговията и хуманитарната помощ.

По държави

Двустранните отношения на ЕС с държави извън ЕС.

Регионални стратегии и споразумения

Ролята и политиките на ЕС на регионално равнище.

Европейският съюз и Обединеното кралство — изграждане на ново партньорство

Обединеното кралство напусна Европейския съюз на 31 януари 2020 г. Научете повече за това какво вече е договорено и какво се договаря в момента.