Úloha EÚ na medzinárodnej scéne

Úloha EÚ na medzinárodnej scéne vrátane diplomacie, obchodu a humanitárnej pomoci.

Pozorovatelia volieb

Databáza, v ktorej možno vyhľadávať odporúčania vydané volebnými pozorovateľskými misiami EÚ.