Storbritanniens utträde ur den inre marknaden, tullunionen och EU har skapat hinder för handel och utbyte över gränserna som inte fanns före den 1 januari 2021.

Konsekvenserna för myndigheterna, företagen och allmänheten är oundvikliga och långtgående, även om man har lyckats enas om ett handels- och samarbetsavtal.

Kommissionen har gett vägledning och utbildning till medlemsländernas förvaltningar och andra intressenter och kommer att fortsätta att anordna branschspecifika seminarier med alla medlemsländer på teknisk nivå för att hjälpa till att finjustera anpassningarna, särskilt när det gäller gränskontroller av personer och varor.

När det gäller frågor om tillämpningen av handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien kan privatpersoner, organisationer och företag vända sig till Europa direkt.

Kommissionen har också en kontaktpunkt där företag, branschorganisationer och icke-statliga organisationer i EU kan lämna in klagomål på handelshinder i länder utanför EU och på länder som inte uppfyller sina åtaganden i handelsavtalen, bland annat om hållbar utveckling.

Branschspecifika tillkännagivanden

Kommissionen håller på att se över – och vid behov uppdatera – de över 100 branschspecifika tillkännagivandena om beredskap som publicerades under förhandlingarna med Storbritannien enligt artikel 50. Nedan hittar du de tillkännagivanden som redan har uppdaterats. De innehåller detaljerad information om vad myndigheter, företag och medborgare bör göra för att anpassa sig till förändringarna.

Ladda nerPDF - 225.8 KB
Ladda nerPDF - 250.3 KB
Ladda nerPDF - 167.4 KB
Ladda nerPDF - 293 KB
Ladda nerPDF - 146.5 KB
Ladda nerPDF - 165.8 KB
Ladda nerPDF - 163.6 KB
Ladda nerPDF - 350.9 KB
Ladda nerPDF - 267.7 KB
Ladda nerPDF - 475.6 KB
Ladda nerPDF - 265.7 KB
Ladda nerPDF - 326.2 KB
Ladda nerPDF - 265.2 KB
Ladda nerPDF - 174.5 KB
Ladda nerPDF - 328.8 KB
Ladda nerPDF - 185.6 KB
Ladda nerPDF - 258.6 KB
Ladda nerPDF - 320.4 KB
Ladda nerPDF - 176.1 KB
Ladda nerPDF - 772.6 KB
Ladda nerPDF - 242.4 KB
Ladda nerPDF - 335.9 KB
Ladda nerPDF - 245.3 KB
Ladda nerPDF - 328.9 KB
Ladda nerPDF - 150.4 KB
Ladda nerPDF - 141.7 KB
Ladda nerPDF - 231.2 KB
Ladda nerPDF - 227.3 KB
Ladda nerPDF - 107.4 KB
Ladda nerPDF - 234 KB
Ladda nerPDF - 173.3 KB
Ladda nerPDF - 223.7 KB
Ladda nerPDF - 251.7 KB
Ladda nerPDF - 267.6 KB
Ladda nerPDF - 165.9 KB
Ladda nerPDF - 412.3 KB
Ladda nerPDF - 151.6 KB
Ladda nerPDF - 425.3 KB
Ladda nerPDF - 249.3 KB
Ladda nerPDF - 267.1 KB
Ladda nerPDF - 443.6 KB
Ladda nerPDF - 364.2 KB
Ladda nerPDF - 383.2 KB
Ladda nerPDF - 583.4 KB
Ladda nerPDF - 253.1 KB
Ladda nerPDF - 160 KB
Ladda nerPDF - 255.8 KB
Ladda nerPDF - 247.4 KB
Ladda nerPDF - 517.6 KB
Ladda nerPDF - 143.4 KB
Ladda nerPDF - 350.5 KB
Ladda nerPDF - 329.9 KB
Ladda nerPDF - 249.3 KB
Ladda nerPDF - 261.1 KB
Ladda nerPDF - 291.4 KB
Ladda nerPDF - 270.7 KB
Ladda nerPDF - 429.3 KB
Ladda nerPDF - 255.8 KB
Ladda nerPDF - 157.4 KB
Ladda nerPDF - 528.6 KB
Ladda nerPDF - 508.4 KB
Ladda nerPDF - 278.1 KB
Ladda nerPDF - 337.2 KB
Ladda nerPDF - 394.6 KB
Ladda nerPDF - 219.3 KB
Ladda nerPDF - 251.5 KB
Ladda nerPDF - 280.6 KB
Ladda nerPDF - 264.7 KB
Ladda nerPDF - 178 KB
Ladda nerPDF - 333.5 KB
Ladda nerPDF - 181.9 KB
Ladda nerPDF - 328.3 KB
Ladda nerPDF - 240.4 KB
Ladda nerPDF - 272.7 KB
Ladda nerPDF - 405.6 KB
Ladda nerPDF - 351.9 KB
Ladda nerPDF - 432.3 KB
Ladda nerPDF - 146.8 KB
Ladda nerPDF - 154.4 KB
Ladda nerPDF - 251.3 KB
Ladda nerPDF - 254.2 KB