Izstop Združenega kraljestva iz pravnega reda EU, notranjega trga in carinske unije je ustvaril ovire za trgovino in čezmejne izmenjave, ki jih pred 1. januarjem 2021 ni bilo.

Obsežnim in daljnosežnim posledicam za javne uprave, podjetja in državljane se ni bilo mogoče izogniti niti s sporazumom o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom.

Komisija je pripravila sektorske smernice za javne uprave držav članic in deležnike ter bo še naprej organizirala sektorske seminarje z vsemi državami članicami na tehnični ravni, da bi pomagala izpopolniti izvajanje ukrepov za pripravljenost, zlasti na področju mejnih kontrol oseb in blaga.

Državljani, združenja in podjetja se lahko v zvezi z vprašanji o uporabi sporazuma o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom obrnejo na informacijsko službo Europe Direct.

Komisija je poleg tega vzpostavila enotno vstopno točko, kjer lahko podjetja, trgovinske organizacije ali nevladne organizacije iz EU vložijo pritožbo o trgovinskih ovirah v državah, ki niso članice EU, in zoper države nečlanice EU, ki ne izpolnjujejo svojih zavez iz trgovinskega sporazuma, vključno na področju trajnostnega razvoja.

Obvestila o sektorskih smernicah

Komisija nacionalnim organom pomaga tako, da pregleduje in po potrebi posodablja več kot 100 obvestil o pripravljenosti za deležnike v posameznih sektorjih, ki jih je objavila med pogajanji z Združenim kraljestvom po členu 50 (obvestila so objavljena tukaj). Obvestila o pripravljenosti, ki so že bila posodobljena, so na voljo spodaj. Vsebujejo podrobne informacije o tem, kaj morajo uprave, podjetja in državljani storiti, da se pripravijo na spremembe.

PrenesiPDF - 305.9 KB
PrenesiPDF - 252.7 KB
PrenesiPDF - 250.1 KB
PrenesiPDF - 377.4 KB
PrenesiPDF - 306.6 KB
PrenesiPDF - 253.5 KB
PrenesiPDF - 333 KB
PrenesiPDF - 352.1 KB
PrenesiPDF - 436.1 KB
PrenesiPDF - 469.9 KB
PrenesiPDF - 355.8 KB
PrenesiPDF - 591.5 KB
PrenesiPDF - 352.3 KB
PrenesiPDF - 340.5 KB
PrenesiPDF - 426.2 KB
PrenesiPDF - 359.7 KB
PrenesiPDF - 417.4 KB
PrenesiPDF - 480.5 KB
PrenesiPDF - 346.6 KB
PrenesiPDF - 844.7 KB
PrenesiPDF - 313 KB
PrenesiPDF - 490.8 KB
PrenesiPDF - 406.7 KB
PrenesiPDF - 342.1 KB
PrenesiPDF - 311.4 KB
PrenesiPDF - 299.1 KB
PrenesiPDF - 311 KB
PrenesiPDF - 314.1 KB
PrenesiPDF - 542.8 KB
PrenesiPDF - 396 KB
PrenesiPDF - 340.1 KB
PrenesiPDF - 373.4 KB
PrenesiPDF - 334.5 KB
PrenesiPDF - 358.3 KB
PrenesiPDF - 330.2 KB
PrenesiPDF - 411.4 KB
PrenesiPDF - 314.8 KB
PrenesiPDF - 436.9 KB
PrenesiPDF - 332.3 KB
PrenesiPDF - 354.2 KB
PrenesiPDF - 456.4 KB
PrenesiPDF - 361.7 KB
PrenesiPDF - 481.2 KB
PrenesiPDF - 662.1 KB
PrenesiPDF - 335.7 KB
PrenesiPDF - 319.7 KB
PrenesiPDF - 416.8 KB
PrenesiPDF - 415.4 KB
PrenesiPDF - 610.4 KB
PrenesiPDF - 290.9 KB
PrenesiPDF - 512 KB
PrenesiPDF - 490 KB
PrenesiPDF - 412.9 KB
PrenesiPDF - 342.3 KB
PrenesiPDF - 378.6 KB
PrenesiPDF - 437.7 KB
PrenesiPDF - 597.6 KB
PrenesiPDF - 344.7 KB
PrenesiPDF - 243 KB
PrenesiPDF - 631.3 KB
PrenesiPDF - 591.1 KB
PrenesiPDF - 366.8 KB
PrenesiPDF - 416.4 KB
PrenesiPDF - 640.3 KB
PrenesiPDF - 279.3 KB
PrenesiPDF - 333.3 KB
PrenesiPDF - 368.8 KB
PrenesiPDF - 349.2 KB
PrenesiPDF - 263.1 KB
PrenesiPDF - 424.8 KB
PrenesiPDF - 351.4 KB
PrenesiPDF - 500.4 KB
PrenesiPDF - 323.4 KB
PrenesiPDF - 329.1 KB
PrenesiPDF - 486.8 KB
PrenesiPDF - 439.6 KB
PrenesiPDF - 352 KB
PrenesiPDF - 233.4 KB
PrenesiPDF - 312 KB
PrenesiPDF - 338.7 KB
PrenesiPDF - 427.2 KB