V dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ, jednotného trhu a colnej únie sa vytvorili prekážky obchodu a cezhraničnej výmeny, ktoré do 1. januára 2021 neexistovali.

Dôsledky pre orgány verejnej správy, podniky a občanov sú nevyhnutné, rozsiahle a ďalekosiahle, a to aj napriek uzatvoreniu dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Komisia poskytla odbornú prípravu a usmernenia pre orgány verejnej správy aj zainteresované strany a naďalej bude organizovať odvetvové semináre so všetkými členskými štátmi na technickej úrovni s cieľom pomôcť doladiť vykonávanie opatrení pripravenosti, najmä v oblasti hraničných kontrol osôb a tovaru.

V prípade otázok týkajúcich sa uplatňovania dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa občania, združenia a podniky môžu obrátiť na informačnú službu Europe Direct.

Komisia okrem toho poskytuje jednotné kontaktné miesto, kde môžu spoločnosti, obchodné organizácie alebo mimovládne organizácie EÚ podávať sťažnosti týkajúce sa prekážok obchodu v krajinách mimo EÚ a neplnenia záväzkov zo strany krajín mimo EÚ, ktoré im vyplývajú z obchodných dohôd, a to aj v oblasti udržateľného rozvoja.

Odvetvové usmernenia

V snahe pomôcť Komisia skúma a v prípade potreby aktualizuje viac ako 100 oznámení o pripravenosti v jednotlivých odvetviach, ktoré sú určené zainteresovaným stranám a ktoré uverejnila počas rokovaní so Spojeným kráľovstvom podľa článku 50 (k dispozícii tu). Oznámenia, ktoré už boli aktualizované, sa nachádzajú nižšie. Obsahujú podrobné informácie o tom, čo musia správne orgány, podniky a občania urobiť, aby sa pripravili na uvedené zmeny.

StiahnuťPDF - 323.4 KB
StiahnuťPDF - 418.1 KB
StiahnuťPDF - 424.1 KB
StiahnuťPDF - 527.2 KB
StiahnuťPDF - 323 KB
StiahnuťPDF - 345.2 KB
StiahnuťPDF - 429.2 KB
StiahnuťPDF - 369 KB
StiahnuťPDF - 455.4 KB
StiahnuťPDF - 492.6 KB
StiahnuťPDF - 375.3 KB
StiahnuťPDF - 620 KB
StiahnuťPDF - 367.8 KB
StiahnuťPDF - 358.7 KB
StiahnuťPDF - 520 KB
StiahnuťPDF - 376.3 KB
StiahnuťPDF - 439.7 KB
StiahnuťPDF - 492.8 KB
StiahnuťPDF - 360.5 KB
StiahnuťPDF - 961.7 KB
StiahnuťPDF - 333.6 KB
StiahnuťPDF - 435.6 KB
StiahnuťPDF - 418.5 KB
StiahnuťPDF - 435.1 KB
StiahnuťPDF - 407.4 KB
StiahnuťPDF - 312.8 KB
StiahnuťPDF - 327.7 KB
StiahnuťPDF - 422.4 KB
StiahnuťPDF - 670.3 KB
StiahnuťPDF - 520.5 KB
StiahnuťPDF - 435.6 KB
StiahnuťPDF - 389.7 KB
StiahnuťPDF - 427.3 KB
StiahnuťPDF - 560.7 KB
StiahnuťPDF - 342.6 KB
StiahnuťPDF - 432.6 KB
StiahnuťPDF - 330.3 KB
StiahnuťPDF - 533.6 KB
StiahnuťPDF - 531.9 KB
StiahnuťPDF - 375.3 KB
StiahnuťPDF - 549.9 KB
StiahnuťPDF - 463.3 KB
StiahnuťPDF - 607.9 KB
StiahnuťPDF - 710.7 KB
StiahnuťPDF - 422.8 KB
StiahnuťPDF - 334.4 KB
StiahnuťPDF - 537.8 KB
StiahnuťPDF - 430.7 KB
StiahnuťPDF - 645.9 KB
StiahnuťPDF - 376.8 KB
StiahnuťPDF - 449.9 KB
StiahnuťPDF - 428.7 KB
StiahnuťPDF - 428.4 KB
StiahnuťPDF - 435.4 KB
StiahnuťPDF - 474 KB
StiahnuťPDF - 454.1 KB
StiahnuťPDF - 724 KB
StiahnuťPDF - 359 KB
StiahnuťPDF - 436.6 KB
StiahnuťPDF - 615.1 KB
StiahnuťPDF - 685.3 KB
StiahnuťPDF - 464.4 KB
StiahnuťPDF - 433.1 KB
StiahnuťPDF - 671.6 KB
StiahnuťPDF - 294.6 KB
StiahnuťPDF - 351.5 KB
StiahnuťPDF - 383.4 KB
StiahnuťPDF - 449.8 KB
StiahnuťPDF - 358.5 KB
StiahnuťPDF - 496 KB
StiahnuťPDF - 385.6 KB
StiahnuťPDF - 519.6 KB
StiahnuťPDF - 414.6 KB
StiahnuťPDF - 417.5 KB
StiahnuťPDF - 505.5 KB
StiahnuťPDF - 457.2 KB
StiahnuťPDF - 372.6 KB
StiahnuťPDF - 322.5 KB
StiahnuťPDF - 324.2 KB
StiahnuťPDF - 425.9 KB
StiahnuťPDF - 544.9 KB