W wyniku wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE, rynku wewnętrznego i unii celnej powstały bariery dla handlu i wymiany międzynarodowej, z jakimi nie mieliśmy do czynienia przed 1 stycznia 2021 r.

Konsekwencje dla administracji publicznych, firm i osób prywatnych są nieuchronne, dotkliwe i dalekosiężne, mimo podpisania umowy o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią.

Komisja zorganizowała dla administracji państw członkowskich i zainteresowanych podmiotów szkolenia i udostępniła im wytyczne. Nadal będzie organizować szkolenia tematyczne dla przedstawicieli poszczególnych sektorów ze wszystkich państw członkowskich. Ma to ułatwić wdrażanie środków gotowości, w szczególności w zakresie kontroli granicznych osób i towarów.

Jeśli chodzi o kwestie związane ze stosowaniem umowy o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią, osoby prywatne, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa mogą kontaktować się z serwisem informacyjnym Europe Direct.

Komisja planuje również utworzenie punktu kompleksowej obsługi, za pośrednictwem którego europejskie przedsiębiorstwa, organizacje branżowe i organizacje pozarządowe będą mogły składać skargi dotyczące barier w handlu występujących w państwach nienależących do UE oraz niewywiązywania się przez te państwa z zobowiązań podjętych w umowach handlowych, w tym również dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Wytyczne sektorowe

W ramach wsparcia Komisja przeprowadza obecnie analizę – prowadzącą w razie potrzeby do aktualizacji – ponad 100 sektorowych zawiadomień dotyczących gotowości, które opublikowała w trakcie negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem prowadzonych na podstawie art. 50 (wersje te są dostępne tutaj). Te spośród nich, które zostały już zaktualizowane, zamieszczamy poniżej. Zawiadomienia zawierają szczegółowe informacje dotyczące kroków, jakie muszą podjąć administracje, przedsiębiorstwa i osoby prywatne w celu przygotowania się do zmian.

PobierzPDF - 320 KB
PobierzPDF - 345.1 KB
PobierzPDF - 343.6 KB
PobierzPDF - 511 KB
PobierzPDF - 319.1 KB
PobierzPDF - 344 KB
PobierzPDF - 431 KB
PobierzPDF - 371.5 KB
PobierzPDF - 459.6 KB
PobierzPDF - 502.4 KB
PobierzPDF - 379.5 KB
PobierzPDF - 609.5 KB
PobierzPDF - 374 KB
PobierzPDF - 359.5 KB
PobierzPDF - 485.3 KB
PobierzPDF - 387.4 KB
PobierzPDF - 365.1 KB
PobierzPDF - 491.5 KB
PobierzPDF - 281.3 KB
PobierzPDF - 942 KB
PobierzPDF - 334.3 KB
PobierzPDF - 435.8 KB
PobierzPDF - 423.6 KB
PobierzPDF - 433.9 KB
PobierzPDF - 325.4 KB
PobierzPDF - 317 KB
PobierzPDF - 324.2 KB
PobierzPDF - 343.7 KB
PobierzPDF - 493.6 KB
PobierzPDF - 408.3 KB
PobierzPDF - 358.1 KB
PobierzPDF - 388.4 KB
PobierzPDF - 424.2 KB
PobierzPDF - 377.2 KB
PobierzPDF - 346.8 KB
PobierzPDF - 435 KB
PobierzPDF - 329.9 KB
PobierzPDF - 539.6 KB
PobierzPDF - 428.2 KB
PobierzPDF - 376.8 KB
PobierzPDF - 475.6 KB
PobierzPDF - 463.7 KB
PobierzPDF - 503.5 KB
PobierzPDF - 716.4 KB
PobierzPDF - 354.2 KB
PobierzPDF - 333 KB
PobierzPDF - 352.6 KB
PobierzPDF - 435 KB
PobierzPDF - 649.4 KB
PobierzPDF - 379.5 KB
PobierzPDF - 522.6 KB
PobierzPDF - 504.7 KB
PobierzPDF - 348.4 KB
PobierzPDF - 360 KB
PobierzPDF - 474.3 KB
PobierzPDF - 449.1 KB
PobierzPDF - 626.8 KB
PobierzPDF - 361.1 KB
PobierzPDF - 333.5 KB
PobierzPDF - 654.6 KB
PobierzPDF - 624.5 KB
PobierzPDF - 391.8 KB
PobierzPDF - 432.8 KB
PobierzPDF - 695.2 KB
PobierzPDF - 263.6 KB
PobierzPDF - 354.8 KB
PobierzPDF - 387.3 KB
PobierzPDF - 451 KB
PobierzPDF - 356.8 KB
PobierzPDF - 439.2 KB
PobierzPDF - 368.7 KB
PobierzPDF - 522.8 KB
PobierzPDF - 414.1 KB
PobierzPDF - 348 KB
PobierzPDF - 431.7 KB
PobierzPDF - 537 KB
PobierzPDF - 375.9 KB
PobierzPDF - 321.4 KB
PobierzPDF - 322.7 KB
PobierzPDF - 428.9 KB
PobierzPDF - 437.4 KB