De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, de interne markt en de douane-unie zal voor de handel en het grensverkeer vanaf 1 januari 2021 nieuwe problemen opleveren.

Ondanks de handels- en samenwerkingsovereenkomst die de EU en het VK hebben bereikt, heeft de nieuwe situatie onvermijdelijk grote en ingrijpende gevolgen.

De Commissie probeert overheden en stakeholders in de EU-landen met raad en daad bij te staan, en ze blijft in al die landen op sectoraal niveau technische seminars organiseren om te helpen bij de toepassing van de nodige maatregelen, vooral op het gebied van de grenscontroles voor personen en goederen.

Met vragen over de toepassing van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK kunnen burgers, verenigingen en bedrijven terecht bij Europe Direct.

Met klachten over landen buiten de EU die de handel belemmeren of een handelsovereenkomst niet naleven, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame ontwikkeling, kunnen bedrijven, brancheorganisaties en ngo's terecht bij een centraal contactpunt van de Commissie.

Sectorspecifieke nota's

Om alle betrokkenen te helpen herziet de Commissie waar nodig de ruim 100 sectorspecifieke nota's over de nodige voorbereidingen die zij tijdens de brexitonderhandelingen met het VK heeft gepubliceerd. De al herziene nota's vindt u hieronder. Zij bevatten gedetailleerde informatie over wat overheden, bedrijven en burgers moeten doen om klaar te zijn voor de nieuwe situatie.

DownloadenPDF - 227.8 KB
DownloadenPDF - 327.3 KB
DownloadenPDF - 168.6 KB
DownloadenPDF - 297.2 KB
DownloadenPDF - 147.3 KB
DownloadenPDF - 259.6 KB
DownloadenPDF - 165.3 KB
DownloadenPDF - 358.5 KB
DownloadenPDF - 273 KB
DownloadenPDF - 486.9 KB
DownloadenPDF - 272.6 KB
DownloadenPDF - 359.8 KB
DownloadenPDF - 268.4 KB
DownloadenPDF - 274.6 KB
DownloadenPDF - 257.4 KB
DownloadenPDF - 193.1 KB
DownloadenPDF - 263.4 KB
DownloadenPDF - 244 KB
DownloadenPDF - 180.2 KB
DownloadenPDF - 907.4 KB
DownloadenPDF - 244.2 KB
DownloadenPDF - 408.2 KB
DownloadenPDF - 245.5 KB
DownloadenPDF - 333.1 KB
DownloadenPDF - 149.7 KB
DownloadenPDF - 141.3 KB
DownloadenPDF - 229.3 KB
DownloadenPDF - 213.2 KB
DownloadenPDF - 461.5 KB
DownloadenPDF - 239.5 KB
DownloadenPDF - 270 KB
DownloadenPDF - 224.4 KB
DownloadenPDF - 252 KB
DownloadenPDF - 276.8 KB
DownloadenPDF - 168.5 KB
DownloadenPDF - 328.7 KB
DownloadenPDF - 155.8 KB
DownloadenPDF - 426.4 KB
DownloadenPDF - 335 KB
DownloadenPDF - 275.2 KB
DownloadenPDF - 449.8 KB
DownloadenPDF - 364.5 KB
DownloadenPDF - 484.9 KB
DownloadenPDF - 535.6 KB
DownloadenPDF - 259 KB
DownloadenPDF - 159.7 KB
DownloadenPDF - 262 KB
DownloadenPDF - 250.6 KB
DownloadenPDF - 450.2 KB
DownloadenPDF - 219.7 KB
DownloadenPDF - 198.6 KB
DownloadenPDF - 179.2 KB
DownloadenPDF - 254.2 KB
DownloadenPDF - 353.6 KB
DownloadenPDF - 295.1 KB
DownloadenPDF - 197.6 KB
DownloadenPDF - 449.7 KB
DownloadenPDF - 261.8 KB
DownloadenPDF - 161.9 KB
DownloadenPDF - 649.6 KB
DownloadenPDF - 424.4 KB
DownloadenPDF - 364.5 KB
DownloadenPDF - 249.5 KB
DownloadenPDF - 506.3 KB
DownloadenPDF - 228.3 KB
DownloadenPDF - 285.3 KB
DownloadenPDF - 282.6 KB
DownloadenPDF - 267.8 KB
DownloadenPDF - 179 KB
DownloadenPDF - 261.3 KB
DownloadenPDF - 188 KB
DownloadenPDF - 332.7 KB
DownloadenPDF - 244.1 KB
DownloadenPDF - 170.8 KB
DownloadenPDF - 405.7 KB
DownloadenPDF - 358 KB
DownloadenPDF - 541.7 KB
DownloadenPDF - 148.3 KB
DownloadenPDF - 156 KB
DownloadenPDF - 255 KB
DownloadenPDF - 436.4 KB