Il-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE, mis-Suq Uniku u mill-Unjoni Doganali, ħoloq ostakli kummerċjali u għall-iskambji transfruntieri li ma kinux jeżistu qabel l-1 ta’ Jannar 2021.

Il-konsegwenzi, wesgħin u estensivi, għall-amministrazzjonijiet pubbliċi, għan-negozji u għaċ-ċittadini ma setgħux jiġu evitati, anke bi Ftehim ta' Kummerċ u ta' Kooperazzjoni bejn l-UE u r-Renju Unit fis-seħħ.

Il-Kummissjoni pprovdiet taħriġ u gwida lill-amministrazzjonijiet tal-Istati Membri kif ukoll lill-partijiet ikkonċernati, u se tkompli torganizza seminars settorjali mal-Istati Membri kollha fil-livell tekniku biex tgħin fl-irfinar tal-implimentazzjoni tal-miżuri ta’ tħejjija, b’mod partikolari fl-oqsma tal-kontrolli tal-persuni u tal-merkanzija fil-fruntieri.

Għal mistoqsijiet fir-rigward tal-applikazzjoni tal-Ftehim ta’ Kummerċ u ta’ Kooperazzjoni bejn l-UE u r-Renju Unit, iċ-ċittadini, l-assoċjazzjonijiet u n-negozji jistgħu jikkuntattjaw lis-Servizz ta’ informazzjoni ta’ Europe Direct.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tipprovdi punt uniku ta’ kuntatt fejn il-kumpaniji, l-organizzazzjonijiet kummerċjali jew l-organizzazzjonijiet mhux governattivi tal-UE jistgħu jressqu lmenti dwar l-ostakli għall-kummerċ f’pajjiżi mhux tal-UE, u dwar pajjiżi mhux tal-UE li ma jissodisfawx l-impenji li jkunu ħadu fil-ftehim kummerċjali, inkluż fil-qasam tal-iżvilupp sostenibbli.

Avviżi ta’ gwida settorjali

Biex tgħin, il-Kummissjoni qed tirrevedi – u fejn meħtieġ taġġorna – aktar minn 100 avviż ta’ tħejjija tal-partijiet ikkonċernati speċifiku għas-settur li ppubblikat matul in-negozjati tal-Artikolu 50 mar-Renju Unit (dawn il-verżjonijiet huma disponibbli hawnhekk). Dawk l-avviżi li diġà ġew aġġornati tista’ ssibhom hawn taħt. Fihom informazzjoni dettaljata dwar x’għandhom jagħmlu l-amministrazzjonijiet, in-negozji u ċ-ċittadini biex jippreparaw għall-bidliet.

IddawnlowdjaPDF - 323.5 KB
IddawnlowdjaPDF - 420.6 KB
IddawnlowdjaPDF - 345.6 KB
IddawnlowdjaPDF - 475.2 KB
IddawnlowdjaPDF - 331.3 KB
IddawnlowdjaPDF - 348.1 KB
IddawnlowdjaPDF - 440.5 KB
IddawnlowdjaPDF - 371.4 KB
IddawnlowdjaPDF - 454.5 KB
IddawnlowdjaPDF - 510.9 KB
IddawnlowdjaPDF - 380 KB
IddawnlowdjaPDF - 556.4 KB
IddawnlowdjaPDF - 373.5 KB
IddawnlowdjaPDF - 372.9 KB
IddawnlowdjaPDF - 546.3 KB
IddawnlowdjaPDF - 392.3 KB
IddawnlowdjaPDF - 441.9 KB
IddawnlowdjaPDF - 512.7 KB
IddawnlowdjaPDF - 366 KB
IddawnlowdjaPDF - 997.1 KB
IddawnlowdjaPDF - 335.2 KB
IddawnlowdjaPDF - 514.4 KB
IddawnlowdjaPDF - 423.4 KB
IddawnlowdjaPDF - 433.2 KB
IddawnlowdjaPDF - 399.8 KB
IddawnlowdjaPDF - 318.7 KB
IddawnlowdjaPDF - 325.1 KB
IddawnlowdjaPDF - 398.7 KB
IddawnlowdjaPDF - 566.5 KB
IddawnlowdjaPDF - 478.8 KB
IddawnlowdjaPDF - 443.2 KB
IddawnlowdjaPDF - 393.9 KB
IddawnlowdjaPDF - 428.4 KB
IddawnlowdjaPDF - 458.8 KB
IddawnlowdjaPDF - 345.8 KB
IddawnlowdjaPDF - 437.4 KB
IddawnlowdjaPDF - 332.3 KB
IddawnlowdjaPDF - 542.6 KB
IddawnlowdjaPDF - 426.4 KB
IddawnlowdjaPDF - 382.1 KB
IddawnlowdjaPDF - 552.7 KB
IddawnlowdjaPDF - 469 KB
IddawnlowdjaPDF - 503.4 KB
IddawnlowdjaPDF - 735 KB
IddawnlowdjaPDF - 428.1 KB
IddawnlowdjaPDF - 332.5 KB
IddawnlowdjaPDF - 435.8 KB
IddawnlowdjaPDF - 492.9 KB
IddawnlowdjaPDF - 660.8 KB
IddawnlowdjaPDF - 382.9 KB
IddawnlowdjaPDF - 529.2 KB
IddawnlowdjaPDF - 515.8 KB
IddawnlowdjaPDF - 426.7 KB
IddawnlowdjaPDF - 444.2 KB
IddawnlowdjaPDF - 475 KB
IddawnlowdjaPDF - 454.3 KB
IddawnlowdjaPDF - 641 KB
IddawnlowdjaPDF - 363.9 KB
IddawnlowdjaPDF - 331.2 KB
IddawnlowdjaPDF - 703.5 KB
IddawnlowdjaPDF - 721.4 KB
IddawnlowdjaPDF - 466.5 KB
IddawnlowdjaPDF - 435.9 KB
IddawnlowdjaPDF - 697.9 KB
IddawnlowdjaPDF - 271.4 KB
IddawnlowdjaPDF - 353.7 KB
IddawnlowdjaPDF - 392.3 KB
IddawnlowdjaPDF - 450.1 KB
IddawnlowdjaPDF - 358.4 KB
IddawnlowdjaPDF - 441.3 KB
IddawnlowdjaPDF - 377.2 KB
IddawnlowdjaPDF - 524.6 KB
IddawnlowdjaPDF - 415.4 KB
IddawnlowdjaPDF - 428.9 KB
IddawnlowdjaPDF - 510.4 KB
IddawnlowdjaPDF - 546 KB
IddawnlowdjaPDF - 463.8 KB
IddawnlowdjaPDF - 329.1 KB
IddawnlowdjaPDF - 324.9 KB
IddawnlowdjaPDF - 432.4 KB
IddawnlowdjaPDF - 542.6 KB