Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES, vienotā tirgus un muitas savienības tirdzniecībai un pārrobežu apmaiņai ir radījusi šķēršļus, kas nepastāvēja pirms 2021. gada 1. janvāra.

Sekas valsts pārvaldes iestādēm, uzņēmumiem un iedzīvotājiem bija neizbēgamas. Tās ir plašas un būtiskas, lai arī ir noslēgts ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības nolīgums.

Komisija sniedza apmācību un norādījumus dalībvalstu pārvaldes iestādēm un ieinteresētajām personām un turpinās tehniskā līmenī organizēt nozaru seminārus ar visām dalībvalstīm, lai palīdzētu precizēt gatavības pasākumu īstenošanu, jo īpaši personu un preču robežpārbaužu jomā.

Attiecībā uz jautājumiem par ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības nolīguma piemērošanu iedzīvotāji, apvienības un uzņēmumi var sazināties ar informācijas dienestu “Europe Direct”.

Turklāt Komisija nodrošina vienotu kontaktpunktu, kurā ES uzņēmumi, tirdzniecības organizācijas un nevalstiskās organizācijas var iesniegt sūdzības par šķēršļiem tirdzniecībai trešās valstīs un par trešām valstīm, kuras nepilda saistības (cita starpā — ar ilgtspējīgu attīstību saistītās), ko tās ir uzņēmušās tirdzniecības nolīgumos.

Nozarēm paredzētas norādes

Lai sniegtu palīdzību šajā procesā, Komisija pārskata — un vajadzības gadījumā atjaunina — vairāk nekā 100 paziņojumus par sagatavotību ieinteresētajām personām attiecībā uz konkrētām nozarēm. Tos Komisija publicēja laikā, kad noritēja 50. panta sarunas ar Apvienoto Karalisti (šīs versijas pieejamas te). Tie paziņojumi, kas ir atjaunināti, atrodami zemāk. Tajos ir sniegta detalizēta informācija par to, kas jādara pārvaldes iestādēm, uzņēmumiem un iedzīvotājiem, lai sagatavotos pārmaiņām.

LejupielādētPDF - 310.8 KB
LejupielādētPDF - 404 KB
LejupielādētPDF - 331.7 KB
LejupielādētPDF - 460 KB
LejupielādētPDF - 306 KB
LejupielādētPDF - 333 KB
LejupielādētPDF - 420.3 KB
LejupielādētPDF - 356.8 KB
LejupielādētPDF - 517.2 KB
LejupielādētPDF - 484.3 KB
LejupielādētPDF - 362.5 KB
LejupielādētPDF - 598.5 KB
LejupielādētPDF - 358.3 KB
LejupielādētPDF - 354.1 KB
LejupielādētPDF - 504.4 KB
LejupielādētPDF - 365.6 KB
LejupielādētPDF - 349 KB
LejupielādētPDF - 481.1 KB
LejupielādētPDF - 348.5 KB
LejupielādētPDF - 927.4 KB
LejupielādētPDF - 320.4 KB
LejupielādētPDF - 496.9 KB
LejupielādētPDF - 412.1 KB
LejupielādētPDF - 423.5 KB
LejupielādētPDF - 313.4 KB
LejupielādētPDF - 309 KB
LejupielādētPDF - 313.1 KB
LejupielādētPDF - 376.5 KB
LejupielādētPDF - 545.6 KB
LejupielādētPDF - 401.6 KB
LejupielādētPDF - 429.2 KB
LejupielādētPDF - 378.1 KB
LejupielādētPDF - 412.7 KB
LejupielādētPDF - 441.7 KB
LejupielādētPDF - 333.5 KB
LejupielādētPDF - 416 KB
LejupielādētPDF - 325.1 KB
LejupielādētPDF - 517.3 KB
LejupielādētPDF - 414.5 KB
LejupielādētPDF - 358.6 KB
LejupielādētPDF - 462 KB
LejupielādētPDF - 446.6 KB
LejupielādētPDF - 481.8 KB
LejupielādētPDF - 696.7 KB
LejupielādētPDF - 342 KB
LejupielādētPDF - 322.7 KB
LejupielādētPDF - 504.1 KB
LejupielādētPDF - 421.6 KB
LejupielādētPDF - 613.4 KB
LejupielādētPDF - 307 KB
LejupielādētPDF - 511.6 KB
LejupielādētPDF - 494.2 KB
LejupielādētPDF - 416.4 KB
LejupielādētPDF - 424.7 KB
LejupielādētPDF - 459.9 KB
LejupielādētPDF - 440.6 KB
LejupielādētPDF - 605.4 KB
LejupielādētPDF - 346.2 KB
LejupielādētPDF - 320.1 KB
LejupielādētPDF - 644.5 KB
LejupielādētPDF - 675.9 KB
LejupielādētPDF - 450.5 KB
LejupielādētPDF - 415.1 KB
LejupielādētPDF - 655.8 KB
LejupielādētPDF - 250 KB
LejupielādētPDF - 337.6 KB
LejupielādētPDF - 371.5 KB
LejupielādētPDF - 433.1 KB
LejupielādētPDF - 345.6 KB
LejupielādētPDF - 427 KB
LejupielādētPDF - 460.9 KB
LejupielādētPDF - 504.9 KB
LejupielādētPDF - 403.3 KB
LejupielādētPDF - 406.2 KB
LejupielādētPDF - 496.6 KB
LejupielādētPDF - 445.2 KB
LejupielādētPDF - 357.6 KB
LejupielādētPDF - 315 KB
LejupielādētPDF - 314.2 KB
LejupielādētPDF - 497.6 KB
LejupielādētPDF - 516.1 KB