Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a, jedinstvenog tržišta i carinske unije stvorilo je prepreke trgovini i prekograničnoj razmjeni koje nisu postojale prije 1. siječnja 2021.

Posljedice za javne uprave, poduzeća i građane bile su neizbježne i opsežne, unatoč uspostavljenom Sporazumu o trgovini i suradnji između EU-a i Ujedinjene Kraljevine.

Komisija je upravama država članica i dionicima pružila osposobljavanje i smjernice te će i dalje organizirati sektorske seminare sa svim državama članicama na tehničkoj razini kako bi se mjere pripravnosti kvalitetno provodile, osobito u području graničnih kontrola osoba i robe.

Pitanja o primjeni Sporazuma o trgovini i suradnji između EU-a i Ujedinjene Kraljevine građani, udruge i poduzeća mogu uputiti informacijskoj službi Europe Direct.

Osim toga, Komisija je stavila na raspolaganje i jedinstvenu ulaznu točku na kojoj poduzeća, trgovinske organizacije ili nevladine organizacije iz EU-a mogu podnositi pritužbe na prepreke trgovini u trećim zemljama te o slučajevima kad treće zemlje ne ispunjavaju obveze trgovinskog sporazuma.

Komunikacija „Pripreme za promjene”

Komisija je 9. srpnja 2020. objavila Komunikaciju „Pripreme za promjene”.

U toj se komunikaciji pruža pregled po sektorima glavnih područja u kojima će doći do promjena i predlažu mjere ublažavanja tih promjena za nacionalna tijela, poduzeća i građane.

PreuzimanjePDF - 140.1 KB
Proposal26 December 2020

Brexit Adjustment Reserve

Regulation proposed by the Commission to counter unforeseen and adverse consequences of the Brexit in Member States and sectors that are worst affected.

 

Sektorske smjernice

Kako bi pomogla dionicima, Komisija preispituje i po potrebi ažurira više od 100 sektorskih obavijesti o pripravnosti dionika koje je objavila tijekom pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom na temelju članka 50. (verzije su dostupne ovdje). Obavijesti koje su već ažurirane dostupne su u nastavku. Sadržavaju detaljne informacije o tome što državne uprave, poduzeća i građani moraju poduzeti kako bi se pripremili za promjene.

PreuzimanjePDF - 308.9 KB
PreuzimanjePDF - 328.7 KB
PreuzimanjePDF - 254.8 KB
PreuzimanjePDF - 458.4 KB
PreuzimanjePDF - 308.2 KB
PreuzimanjePDF - 255 KB
PreuzimanjePDF - 334.7 KB
PreuzimanjePDF - 355.5 KB
PreuzimanjePDF - 441.5 KB
PreuzimanjePDF - 484.9 KB
PreuzimanjePDF - 360.9 KB
PreuzimanjePDF - 524.1 KB
PreuzimanjePDF - 356.4 KB
PreuzimanjePDF - 348.8 KB
PreuzimanjePDF - 430.7 KB
PreuzimanjePDF - 366.2 KB
PreuzimanjePDF - 347.7 KB

 

PreuzimanjePDF - 481.2 KB

Napomena: najnovija revidirana verzija donje obavijesti trenutačno je dostupna samo na engleskom jeziku. Druge jezične verzije bit će dostupne uskoro.

PreuzimanjePDF - 268.9 KB

 

PreuzimanjePDF - 898.2 KB

 

PreuzimanjePDF - 321.2 KB
PreuzimanjePDF - 419.1 KB
PreuzimanjePDF - 407.2 KB
PreuzimanjePDF - 420.3 KB
PreuzimanjePDF - 314.1 KB
PreuzimanjePDF - 300.5 KB
PreuzimanjePDF - 314.8 KB
PreuzimanjePDF - 316.6 KB
PreuzimanjePDF - 472.2 KB
PreuzimanjePDF - 398.9 KB
PreuzimanjePDF - 421.3 KB
PreuzimanjePDF - 381.2 KB
PreuzimanjePDF - 413.5 KB
PreuzimanjePDF - 361.4 KB
PreuzimanjePDF - 333.8 KB

 

PreuzimanjePDF - 412.1 KB
PreuzimanjePDF - 314.8 KB
PreuzimanjePDF - 441 KB
PreuzimanjePDF - 411.2 KB
PreuzimanjePDF - 362.8 KB
PreuzimanjePDF - 457.3 KB
PreuzimanjePDF - 363.4 KB
PreuzimanjePDF - 486.9 KB
PreuzimanjePDF - 688.7 KB
PreuzimanjePDF - 410.2 KB
PreuzimanjePDF - 321.4 KB
PreuzimanjePDF - 342.2 KB
PreuzimanjePDF - 421.2 KB
PreuzimanjePDF - 610 KB
PreuzimanjePDF - 369 KB
PreuzimanjePDF - 514.5 KB
PreuzimanjePDF - 493.7 KB
PreuzimanjePDF - 336.4 KB
PreuzimanjePDF - 458.2 KB

 

PreuzimanjePDF - 280.2 KB
PreuzimanjePDF - 517.2 KB
PreuzimanjePDF - 346.8 KB
PreuzimanjePDF - 246.6 KB
PreuzimanjePDF - 644.9 KB
PreuzimanjePDF - 597 KB
PreuzimanjePDF - 442.5 KB
PreuzimanjePDF - 422 KB
PreuzimanjePDF - 587.8 KB
PreuzimanjePDF - 257.2 KB
PreuzimanjePDF - 337.4 KB
PreuzimanjePDF - 372 KB
PreuzimanjePDF - 351.4 KB
PreuzimanjePDF - 266.7 KB

 

PreuzimanjePDF - 428.7 KB
PreuzimanjePDF - 358.1 KB
PreuzimanjePDF - 498.7 KB
PreuzimanjePDF - 325.3 KB
PreuzimanjePDF - 403.7 KB
PreuzimanjePDF - 416.4 KB
PreuzimanjePDF - 445.6 KB
PreuzimanjePDF - 356.5 KB
PreuzimanjePDF - 237.1 KB
PreuzimanjePDF - 314.9 KB
PreuzimanjePDF - 417.6 KB