Ühendkuningriigi lahkumine EList, ühtselt turult ja tollilliidust on tekitanud tõkkeid kaubanduses ja piiriüleses kaubavahetuses, mida ei olnud enne 1. jaanuari 2021.

Vaatamata sellele, et on sõlmitud ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostööleping, on tagajärjed avaliku sektori asutuste, ettevõtjate ja kodanike jaoks vältimatud, laialdased ja kaugeleulatuvad.

Komisjon on koolitanud ja juhendanud liikmesriikide ametiasutusi ja sidusrühmi ning jätkab valdkondlike seminaride korraldamist kõigi liikmesriikidega, et aidata ette valmistada valmisolekumeetmete rakendamist, eelkõige isikute ja kaupade piirikontrolli valdkonnas.

ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostöölepingu kohaldamisega seotud küsimustes saavad kodanikud, ühendused ja ettevõtjad võtta ühendust Europe Directi teabeteenistusega.

Lisaks on komisjon loonud ühtse kontaktpunkti, mille vahendusel saavad ELi ettevõtjad, kaubandusorganisatsioonid või vabaühendused esitada kaebusi kaubandustõkete kohta kolmandates riikides ning kolmandate riikide kohta, kes ei täida neile kaubanduslepingust tulenevaid kohustusi, sealhulgas neid, mida nad on võtnud kaubanduslepingutes kestliku arengu valdkonnas.

Valdkondlikud suunisdokumendid

Sidusrühmade abistamiseks vaatab komisjon läbi ja vajaduse korral ajakohastab rohkem kui 100 sidusrühmadele suunatud sektoripõhist Brexitiks valmistumist käsitlevat teadet, mille ta avaldas artikli 50 kohastel läbirääkimistel Ühendkuningriigiga (need versioonid on kättesaadavad siin). Juba ajakohastatud teated leiate altpoolt. Need sisaldavad üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas ametiasutused, ettevõtjad ja kodanikud peavad muudatusteks valmistuma.

Laadi allaPDF - 220.4 KB
Laadi allaPDF - 320.3 KB
Laadi allaPDF - 162.6 KB
Laadi allaPDF - 290 KB
Laadi allaPDF - 142.8 KB
Laadi allaPDF - 163.3 KB
Laadi allaPDF - 158.2 KB
Laadi allaPDF - 252.5 KB
Laadi allaPDF - 266.7 KB
Laadi allaPDF - 468.4 KB
Laadi allaPDF - 262.3 KB
Laadi allaPDF - 325.7 KB
Laadi allaPDF - 259.3 KB
Laadi allaPDF - 171.3 KB
Laadi allaPDF - 326.8 KB
Laadi allaPDF - 184.9 KB
Laadi allaPDF - 326.2 KB
Laadi allaPDF - 317.7 KB
Laadi allaPDF - 175.2 KB
Laadi allaPDF - 620.9 KB
Laadi allaPDF - 148.7 KB
Laadi allaPDF - 329.3 KB
Laadi allaPDF - 243.9 KB
Laadi allaPDF - 327.7 KB
Laadi allaPDF - 146.1 KB
Laadi allaPDF - 136.4 KB
Laadi allaPDF - 223.1 KB
Laadi allaPDF - 223.9 KB
Laadi allaPDF - 373.8 KB
Laadi allaPDF - 230.5 KB
Laadi allaPDF - 169.3 KB
Laadi allaPDF - 220.2 KB
Laadi allaPDF - 247.3 KB
Laadi allaPDF - 266.3 KB
Laadi allaPDF - 162.2 KB
Laadi allaPDF - 316.5 KB
Laadi allaPDF - 153.1 KB
Laadi allaPDF - 348.7 KB
Laadi allaPDF - 246.2 KB
Laadi allaPDF - 260.8 KB
Laadi allaPDF - 366.6 KB
Laadi allaPDF - 356.5 KB
Laadi allaPDF - 376.2 KB
Laadi allaPDF - 505.7 KB
Laadi allaPDF - 248.2 KB
Laadi allaPDF - 155.5 KB
Laadi allaPDF - 256 KB
Laadi allaPDF - 245 KB
Laadi allaPDF - 427.8 KB
Laadi allaPDF - 364.1 KB
Laadi allaPDF - 347.4 KB
Laadi allaPDF - 325 KB
Laadi allaPDF - 249.1 KB
Laadi allaPDF - 257.7 KB
Laadi allaPDF - 288.1 KB
Laadi allaPDF - 267.2 KB
Laadi allaPDF - 335.9 KB
Laadi allaPDF - 338.1 KB
Laadi allaPDF - 156.6 KB
Laadi allaPDF - 477.1 KB
Laadi allaPDF - 501.7 KB
Laadi allaPDF - 274.5 KB
Laadi allaPDF - 245.3 KB
Laadi allaPDF - 486.6 KB
Laadi allaPDF - 197.7 KB
Laadi allaPDF - 246.7 KB
Laadi allaPDF - 275.9 KB
Laadi allaPDF - 261.5 KB
Laadi allaPDF - 173.9 KB
Laadi allaPDF - 255.7 KB
Laadi allaPDF - 179.6 KB
Laadi allaPDF - 323.1 KB
Laadi allaPDF - 236.9 KB
Laadi allaPDF - 165.5 KB
Laadi allaPDF - 327.7 KB
Laadi allaPDF - 349.2 KB
Laadi allaPDF - 345.9 KB
Laadi allaPDF - 144 KB
Laadi allaPDF - 151.4 KB
Laadi allaPDF - 249.8 KB
Laadi allaPDF - 335.3 KB