Storbritanniens udtræden af EU, det indre marked og toldunionen har skabt hindringer for handel og udveksling på tværs af grænserne, som ikke fandtes inden den 1. januar 2021.

Konsekvenserne for de offentlige myndigheder, virksomhederne og borgerne er uundgåelige og omfattende, også selv om handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Storbritannien er faldet på plads.

Kommissionen har bistået EU-landenes myndigheder med kurser og vejledning og vil fortsat på teknisk plan afholde sektorspecifikke seminarer med alle medlemslande for at hjælpe dem med detaljerne i gennemførelsen af deres beredskabstiltag, navnlig hvad angår grænsekontrol af personer og varer.

Borgere, sammenslutninger og virksomheder kan kontakte informationstjenesten Europe Direct, hvis de har spørgsmål vedrørende anvendelsen af handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige.

Desuden har Kommissionen skabt en fælles indgangsportal for virksomheder, brancheorganisationer og NGO’er, som ønsker at indgive klager over handelshindringer i tredjelande eller tredjelandes manglende overholdelse af de forpligtelser, de har indgået i en handelsaftale, herunder inden for bæredygtig udvikling.

Sektorspecifikke vejledninger

For at hjælpe dem er Kommissionen ved at gennemgå – og om nødvendigt opdatere – de over 100 sektorspecifikke forberedelsesmeddelelser, den har offentliggjort under artikel 50-forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (disse udgaver er tilgængelige her). De relevante opdaterede meddelelser kan findes nedenfor. De indeholder detaljerede oplysninger om, hvad myndighederne, virksomhederne og borgerne skal gøre for at forberede sig på ændringerne.

DownloadPDF - 226.8 KB
DownloadPDF - 328.1 KB
DownloadPDF - 168.6 KB
DownloadPDF - 292.4 KB
DownloadPDF - 146.1 KB
DownloadPDF - 167.6 KB
DownloadPDF - 164.4 KB
DownloadPDF - 257.1 KB
DownloadPDF - 267.7 KB
DownloadPDF - 484.7 KB
DownloadPDF - 321.9 KB
DownloadPDF - 343.3 KB
DownloadPDF - 266.6 KB
DownloadPDF - 175.3 KB
DownloadPDF - 330 KB
DownloadPDF - 188.3 KB
DownloadPDF - 261.3 KB
DownloadPDF - 341.2 KB
DownloadPDF - 176.4 KB
DownloadPDF - 693.3 KB
DownloadPDF - 155.9 KB
DownloadPDF - 406.6 KB
DownloadPDF - 143.3 KB
DownloadPDF - 330 KB
DownloadPDF - 149.9 KB
DownloadPDF - 141.4 KB
DownloadPDF - 231.7 KB
DownloadPDF - 210 KB
DownloadPDF - 380.9 KB
DownloadPDF - 312 KB
DownloadPDF - 175.7 KB
DownloadPDF - 223.6 KB
DownloadPDF - 251.7 KB
DownloadPDF - 269.7 KB
DownloadPDF - 167.5 KB
DownloadPDF - 324.9 KB
DownloadPDF - 50.1 KB
DownloadPDF - 350.9 KB
DownloadPDF - 146.3 KB
DownloadPDF - 269.6 KB
DownloadPDF - 441.2 KB
DownloadPDF - 260.1 KB
DownloadPDF - 383.8 KB
DownloadPDF - 504.7 KB
DownloadPDF - 254.3 KB
DownloadPDF - 161 KB
DownloadPDF - 259.5 KB
DownloadPDF - 249.1 KB
DownloadPDF - 440.6 KB
DownloadPDF - 220.1 KB
DownloadPDF - 351.5 KB
DownloadPDF - 329.3 KB
DownloadPDF - 250.6 KB
DownloadPDF - 261.8 KB
DownloadPDF - 293.6 KB
DownloadPDF - 270.6 KB
DownloadPDF - 342.9 KB
DownloadPDF - 310.8 KB
DownloadPDF - 159.8 KB
DownloadPDF - 496.4 KB
DownloadPDF - 514.2 KB
DownloadPDF - 358.2 KB
DownloadPDF - 337.8 KB
DownloadPDF - 395.6 KB
DownloadPDF - 201.9 KB
DownloadPDF - 252.8 KB
DownloadPDF - 189.2 KB
DownloadPDF - 264.8 KB
DownloadPDF - 179.2 KB
DownloadPDF - 259.9 KB
DownloadPDF - 183.4 KB
DownloadPDF - 327 KB
DownloadPDF - 242 KB
DownloadPDF - 168 KB
DownloadPDF - 404.4 KB
DownloadPDF - 353.6 KB
DownloadPDF - 357.2 KB
DownloadPDF - 240.9 KB
DownloadPDF - 155.6 KB
DownloadPDF - 253.4 KB
DownloadPDF - 255.8 KB