Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, единния пазар и митническия съюз създаде пречки пред търговията и трансграничния обмен, които не съществуваха преди 1 януари 2021 г.

Последиците за публичните администрации, предприятията и гражданите бяха неизбежни, мащабни и широкообхватни въпреки Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство.

Комисията предостави обучения и насоки за администрациите на държавите от ЕС и заинтересованите страни и ще продължи да организира секторни семинари с всички държави членки на техническо равнище, за да спомогне за подобряване на прилагането на мерките за готовност, по-специално в областта на граничните проверки на лица и стоки.

За въпроси във връзка с прилагането на Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство гражданите, асоциациите и предприятията могат да се свържат с информационната служба Europe Direct.

Освен това Комисията осигурява единно звено за контакт, на което дружествата, търговските организации и неправителствените организации от ЕС могат да изпращат жалби за пречки пред търговията в държави извън ЕС, както и за държави извън ЕС, които не спазват ангажиментите си, поети в рамките на търговски споразумения.

Съобщение „Подготовка за промени“

На 9 юли 2020 г. Комисията публикува своето съобщение „Подготовка за промени“.

В него се прави преглед по сектори на най-засегнатите области и се предлагат мерки за смекчаване на последиците за националните органи, предприятията и гражданите.

СвалиPDF - 156.4 KB
Proposal26 December 2020

Brexit Adjustment Reserve

Regulation proposed by the Commission to counter unforeseen and adverse consequences of the Brexit in Member States and sectors that are worst affected.

 

Секторни указания

За да им помогне, Комисията преразглежда – и когато е необходимо актуализира – повече от 100 специфични известия за подготвеност на заинтересованите страни по сектори, които бяха публикувани по време на преговорите с Обединеното кралство по реда на член 50 (версиите са достъпни тук). Тези известия за подготвеност вече са актуализирани и могат да бъдат намерени по-долу. Те съдържат подробна информация за това какво трябва да направят администрациите, предприятията и гражданите, за да се подготвят за промените.

СвалиPDF - 322.8 KB
СвалиPDF - 425.9 KB
СвалиPDF - 353.1 KB
СвалиPDF - 477.1 KB
СвалиPDF - 329.8 KB
СвалиPDF - 350.4 KB
СвалиPDF - 439.2 KB
СвалиPDF - 371.9 KB
СвалиPDF - 456.7 KB
СвалиPDF - 512.6 KB
СвалиPDF - 384 KB
СвалиPDF - 624.9 KB
СвалиPDF - 372.7 KB
СвалиPDF - 374.2 KB
СвалиPDF - 523.4 KB
СвалиPDF - 392.9 KB
СвалиPDF - 441.4 KB

 

СвалиPDF - 499.9 KB

Моля, имайте предвид, че последното изменение на известието по-долу в момента е достъпно само на английски. Останалите езикови версии на последното изменение ще бъдат достъпни възможно най-скоро.

СвалиPDF - 368.9 KB

 

СвалиPDF - 928.4 KB

 

СвалиPDF - 339.1 KB
СвалиPDF - 516.1 KB
СвалиPDF - 427.1 KB
СвалиPDF - 440 KB
СвалиPDF - 404.8 KB
СвалиPDF - 322.8 KB
СвалиPDF - 325.1 KB
СвалиPDF - 504.7 KB
СвалиPDF - 572.7 KB
СвалиPDF - 410.8 KB
СвалиPDF - 443.4 KB
СвалиPDF - 329.7 KB
СвалиPDF - 427.6 KB
СвалиPDF - 572.9 KB
СвалиPDF - 351.4 KB

 

СвалиPDF - 324.9 KB
СвалиPDF - 337.5 KB
СвалиPDF - 541.8 KB
СвалиPDF - 432.1 KB
СвалиPDF - 380.9 KB
СвалиPDF - 552 KB
СвалиPDF - 466.8 KB
СвалиPDF - 506.7 KB
СвалиPDF - 730.1 KB
СвалиPDF - 432.3 KB
СвалиPDF - 450 KB
СвалиPDF - 441.1 KB
СвалиPDF - 435.1 KB
СвалиPDF - 649.4 KB
СвалиPDF - 384.1 KB
СвалиPDF - 451.2 KB
СвалиPDF - 512.4 KB
СвалиPDF - 492.7 KB
СвалиPDF - 479 KB

 

СвалиPDF - 457.8 KB
СвалиPDF - 631.6 KB
СвалиPDF - 363.4 KB
СвалиPDF - 338.2 KB
СвалиPDF - 788.9 KB
СвалиPDF - 699.5 KB
СвалиPDF - 472.9 KB
СвалиPDF - 440.3 KB
СвалиPDF - 697.3 KB
СвалиPDF - 269.2 KB
СвалиPDF - 355.9 KB
СвалиPDF - 392.5 KB
СвалиPDF - 562.4 KB
СвалиPDF - 364.1 KB

 

СвалиPDF - 444.4 KB
СвалиPDF - 384.2 KB
СвалиPDF - 585.7 KB
СвалиPDF - 418 KB
СвалиPDF - 426 KB
СвалиPDF - 509.7 KB
СвалиPDF - 548.6 KB
СвалиPDF - 453.2 KB
СвалиPDF - 331.2 KB