Със Споразумението за оттегляне, сключено между Европейския съюз и Обединеното кралство, се определят условията за организирано оттегляне на Обединеното кралство от ЕС в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз.

Споразумението за оттегляне влезе в сила на 1 февруари 2020 г., след като беше одобрено на 17 октомври 2019 г. То включва Протокол за Ирландия и Северна Ирландия.

СвалиPDF - 1.6 MB

Какво обхваща Споразумението за оттегляне

 • Общи разпоредби: стандартни клаузи за правилното разбиране и функциониране на Споразумението за оттегляне.
 • Права на гражданите: защита на житейския избор на над 4 милиона граждани на ЕС в Обединеното кралство и на над 1 милион граждани на Обединеното кралство в държави от ЕС, като се запазва правото им на престой и се гарантира, че те могат да продължат да допринасят за своите общности.
 • Въпроси, свързани с разделянето: осигуряване на плавен преход и организирано оттегляне на Обединеното кралство, включително: 
  • предоставяне на възможност стоките, пуснати на пазара преди края на преходния период съгласно правилата на ЕС, да стигнат до своето местоназначение
  • защита на съществуващите права върху интелектуална собственост, включително географските означения
  • постепенно приключване на текущите процедури, свързани с полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, и други административни и съдебни процедури
  • използване на данни и информация, обменени преди края на преходния период
  • въпроси, свързани с Евратом.
 • Преходен период (1 февруари — 31 декември 2020 г.), през който ЕС третира Обединеното кралство като държава членка — с изключение на участието му в институциите и управленските структури на ЕС. ЕС и Обединеното кралство използваха тези месеци, за да договорят Споразумението за търговия и сътрудничество помежду си.
 • Финансово споразумение: гарантиране, че Обединеното кралство и ЕС ще изпълнят всички финансови задължения, поети, докато Обединеното кралство е било член на ЕС.
 • Обща структура за управление на Споразумението за оттегляне: осигуряване на ефективното управление, изпълнение и прилагане на споразумението, включително подходящи механизми за уреждане на спорове.
 • Ирландия: приложимо от правна гледна точка решение, с което се избягва създаването на „твърда“ граница на остров Ирландия, защитават се цялата икономика на острова и Споразумението от Разпети петък (Белфасткото споразумение) във всички негови измерения и се гарантира целостта на единния пазар на ЕС.
 • Кипър: протокол за суверенните бази в Кипър, с който се защитават интересите на кипърските граждани, живеещи и работещи в зоните на суверенните бази, след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС.
 • Гибралтар: протокол за Гибралтар, с който се улеснява сътрудничеството между Испания и Обединеното кралство по отношение на Гибралтар във връзка с прилагането на правата на гражданите в рамките на Споразумението за оттегляне. Протоколът се отнася и до административното сътрудничество между компетентните органи в редица области на политиката.

Прилагането на Споразумението за оттегляне изисква мерки както на равнище ЕС, така и на равнището на държавите членки.