Möten i den gemensamma kommittén

Femte mötet

Det femte mötet i den gemensamma kommittén EU–Storbritannien hölls torsdagen den 17 december 2020. På grund av coronapandemin hölls mötet i Bryssel och via videokonferens.

18 December 2020

Summary Minutes of the fifth meeting of the Joint Committee

Summary Minutes of the fifth meeting of the Joint Committee
30 december 2020

Den gemensamma kommitténs beslut nr 2/2020–7/2020 av den 17 och 22 december 2020 efter femte ordinarie mötet (alla språk)

Datum för medborgare i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz, fastställande av att risk inte föreligger för att varor vidarebefordras, fastställanden enligt artikel 10.2, arrangemang för artikel 12.2, skiljenämnd samt rättelser.
17 December 2020

Press statement by Vice-President Šefčovič following the fifth ordinary meeting of the EU-UK Joint Committee

Press statement by Vice-President Šefčovič following the fifth ordinary meeting of the EU-UK Joint Committee
16 December 2020

Provisional agenda for the fifth ordinary meeting of the Withdrawal Agreement Joint Committee

Provisional agenda for the fifth ordinary meeting of the Withdrawal Agreement Joint Committee

Fjärde mötet

Det fjärde mötet i den gemensamma kommittén EU–Storbritannien ägde rum måndagen den 19 oktober 2020. På grund av coronapandemin hölls mötet i London och via videokonferens. 

19 October 2020

Statement by the European Commission following the fourth meeting of the EU-UK Joint Committee

Statement by the European Commission following the fourth meeting of the EU-UK Joint Committee
14 October 2020

Provisional agenda for the fourth meeting of the Joint Committee

Provisional agenda for the fourth ordinary meeting of the Withdrawal Agreement Joint Committee - 19 October 2020

Tredje mötet

Det tredje mötet i den gemensamma kommittén EU–Storbritannien ägde rum måndagen den 28 september 2020. På grund av coronapandemin hölls mötet i Bryssel och via videokonferens. 

28 September 2020

Press statement by Vice-President Maroš Šefčovič following the third meeting of the EU-UK Joint Committee

Press statement by Vice-President Maroš Šefčovič following the third meeting of the EU-UK Joint Committee
23 September 2020

Provisional agenda for the third meeting of the Joint Committee

Provisional agenda for the third meeting of the Joint Committee - 28 September 2020

Extrainsatt möte

Ett extrainsatt möte i den gemensamma kommittén EU–Storbritannien hölls i London torsdagen den 10 september 2020.

10 September 2020

Statement by the European Commission following the extraordinary meeting of the EU-UK Joint Committee

Statement by the European Commission following the extraordinary meeting of the EU-UK Joint Committee

Andra mötet

Det andra mötet i den gemensamma kommittén EU–Storbritannien hölls fredagen den 12 juni 2020. På grund av coronapandemin hölls mötet via telekonferens.

14 July 2020

Decision No 1/2020 of the Joint Committee

amending the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom from the European Union [2020/1022]
12 June 2020

Press statement by Vice-President Maroš Šefčovič following the second meeting of the EU-UK Joint Committee

Press statement by Vice-President Maroš Šefčovič following the second meeting of the EU-UK Joint Committee
08 June 2020

Provisional agenda of the second meeting of the Joint Committee

Provisional agenda of the second meeting of the Joint Committee

Första mötet

Det första mötet i den gemensamma kommittén EU–Storbritannien hölls måndagen den 30 mars 2020. På grund av coronapandemin hölls mötet via telekonferens.

EU-kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič och den brittiske kanslern för hertigdömet Lancaster Michael Gove sjösatte i egenskap av medordförande arbetet i den gemensamma kommitté och de specialiserade kommittéer som inrättats enligt utträdesavtalet.

30 March 2020

Statement by the European Commission following the first meeting of the EU-UK Joint Committee

Statement by the European Commission following the first meeting of the EU-UK Joint Committee
25 March 2020

Provisional agenda of the first meeting of the Joint Committee

Provisional agenda of the first meeting of the Joint Committee

Möten i de specialiserade kommittéerna

Kommittén för medborgerliga rättigheter

15 December 2020

Joint statement following the fourth meeting of the Specialised Committee on Citizens’ Rights

Joint statement following the fourth meeting of the Specialised Committee on Citizens’ Rights
08 October 2020

Joint statement following the third meeting of the Specialised Committee on Citizens’ Rights between the European Commission and UK Government via video conference

Joint statement following the third meeting of the Specialised Committee on Citizens’ Rights
06 August 2020

Joint Statement following the second meeting of the Specialised Committee on Citizens’ Rights between the European Commission and the UK Government via videoconference

Joint Statement following the second meeting of the Specialised Committee on Citizens’ Rights between the European Commission and the UK Government
20 May 2020

Joint Statement following the meeting of the Specialised Committee on Citizens’ Rights between the European Commission and the UK Government via videoconference.

Joint Statement following the meeting of the Specialised Committee on Citizens’ Rights between the European Commission and the UK Government

Kommittén för övriga separationsbestämmelser

27 November 2020

Joint statement following the second meeting of the Withdrawal Agreement Specialised Committee on the Other Separation Provisions

Joint statement following the second meeting of the Withdrawal Agreement Specialised Committee on the Other Separation Provisions
30 October 2020

Joint statement following the first meeting of the Specialised Committee on the Other Separation Provisions

Joint statement following the first meeting of the Specialised Committee on the Other Separation Provisions

Kommittén för frågor rörande genomförandet av protokollet om Irland/Nordirland

05 November 2020

Press statement following the fourth meeting of the Specialised Committee on Ireland and Northern Ireland Protocol

Press statement following the fourth meeting of the Specialised Committee on Ireland and Northern Ireland Protocol
10 October 2020

Press statement following the third meeting of the Specialised Committee on Ireland and Northern Ireland Protocol

Press statement following the third meeting of the Specialised Committee on Ireland and Northern Ireland Protocol
08 October 2020

Agenda of the third meeting of the Specialised Committee on the Implementation of the Protocol on Ireland / Northern Ireland

Agenda of the third meeting of the Specialised Committee on the Implementation of the Protocol on Ireland / Northern Ireland
16 July 2020

Statement following the second meeting of the Specialised Committee on the Implementation of the Protocol on Ireland / Northern Ireland

Statement following the second meeting of the Specialised Committee on the Implementation of the Protocol on Ireland / Northern Ireland
30 April 2020

Statement following the first meeting of the Specialised Committee on the Protocol on Ireland / Northern Ireland

Statement following the first meeting of the Specialised Committee on the Protocol on Ireland / Northern Ireland

kommittén för frågor rörande genomförandet av protokollet om de suveräna basområdena i Cypern

31 December 2020

Joint UK-EU statement following the third meeting of the Withdrawal Agreement Specialised Committee on issues related to the implementation of the Protocol on the Sovereign Base Areas of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Cyprus

UK-EU statement following the third meeting of the Specialised Committee on issues related to the implementation of the Protocol on the UK SBAs in Cyprus

Kommittén för frågor rörande genomförandet av protokollet om Gibraltar

18 November 2020

Statement following the second meeting of the Specialised Committee on Gibraltar between the European Union and the UK Government

Statement following the second meeting of the Specialised Committee on Gibraltar between the European Union and the UK Government
27 May 2020

Statement following the meeting of the Specialised Committee on Gibraltar between the European Union and the UK Government via videoconference

Statement following the meeting of the Specialised Committee on Gibraltar between the European Union and the UK Government via videoconference

Kommittén för finansiella bestämmelser

11 December 2020

Joint statement following the second meeting of the Specialised Committee on Financial Provisions

Joint statement following the second meeting of the Specialised Committee on Financial Provisions
19 May 2020

Joint statement following the first meeting of the Specialised Committee on Financial Provisions

Joint statement following the first meeting of the Specialised Committee on Financial Provisions

Senaste uppdatering: 8 januari 2021