Wdrożenie umowy o wystąpieniu wymaga podjęcia działań zarówno na szczeblu UE, jak i w państwach członkowskich.

Umowa przynosi korzyści obu stronom, tylko jeżeli jest skutecznie wdrażana. Wdrożenie umowy o wystąpieniu wiąże się z przyjęciem aktów prawnych przez Unię Europejską, jej państwa członkowskie i Wielką Brytanię, a także z wdrożeniem odpowiednich strategii i środków związanych z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE. Niezbędne jest również monitorowanie procesu wdrożenia przez obie strony oraz egzekwowanie postanowień.

Po 1 stycznia 2021 r. niektóre zadania będą szczególnie pracochłonne:

  • kontynuacja prac wspólnego komitetu, który nadzoruje wdrożenie umowy o wystąpieniu i ma się składać z przedstawicieli UE i Wielkiej Brytanii – obie strony będą mu współprzewodniczyć,

  • wdrożenie postanowień dotyczących praw obywateli, które również wymagają ścisłego monitorowania ze strony Komisji Europejskiej,

  • wdrożenie porozumienia finansowego, które gwarantuje honorowanie przez Wielką Brytanię i UE zobowiązań finansowych podjętych w czasach członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej.