De uitvoering van het terugtrekkingsakkoord vereist actie op zowel EU-niveau als in de lidstaten.

De taskforce voor de betrekkingen met het VK heeft een inventarisatie van alle uitvoeringsmaatregelen gemaakt en heeft hierover al contact met de bevoegde diensten van de Commissie en de lidstaten.

Tijdens de overgangsperiode zullen bepaalde terreinen bijzonder veel werk vereisen:

  • het opzetten van een gemengd comité voor toezicht op de toepassing van het terugtrekkingsakkoord. Dit comité moet bestaan uit en mede worden voorgezeten door vertegenwoordigers van de EU en het Verenigd Koninkrijk

  • het opzetten van een stelsel voor geschillenbeslechting, of arbitragepanel, zoals voorzien in het terugtrekkingsakkoord

  • het uitvoeren van het protocol betreffende Ierland en Noord-Ierland, waarvoor op een aantal gebieden ongekende regelingen nodig zijn vóór het einde van de overgangsperiode. Voorbeelden hiervan zijn de praktische regelingen voor het toezicht van de EU op de Britse douaneautoriteiten in Noord-Ierland en de invoering van vrijstellingen van douanerechten voor bepaalde goederen die in Noord-Ierland worden ingevoerd

  • de uitvoering van de bepalingen over burgerrechten, waarvoor ook nauwlettend toezicht van de Europese Commissie is vereist

Het overige en tevens grootste deel van het uitvoeringswerk zal na het einde van de overgangsperiode worden gedaan.