Susitarimui dėl išstojimo įgyvendinti reikalingi veiksmai tiek ES, tiek valstybių narių lygmeniu.

Bet koks susitarimas yra geras tik tiek, kiek yra veiksmingai įgyvendinamas. Įgyvendinant Susitarimą dėl išstojimo Europos Sąjunga, jos valstybės narės ir Jungtinė Karalystė turi priimti tam tikrus teisės aktus, taip pat nustatyti su Jungtinės Karalystės išstojimu susijusią politiką ir priemones. Be kita ko, reikia stebėti, kaip abi Šalys įgyvendina teisės aktus, ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. kai kuriose srityse darbo bus ypač daug, pavyzdžiui:

  • Jungtinis komitetas toliau prižiūrės, kaip įgyvendinamas Susitarimas dėl išstojimo. Jį sudarys ES ir Jungtinės Karalystės atstovai, abi šalys jam bendrai pirmininkaus;

  • bus įgyvendinamos nuostatos dėl piliečių teisių – šį procesą taip pat turės atidžiai stebėti Europos Komisija;

  • bus įgyvendinamas finansinis susitarimas, kuriuo užtikrinama, kad Jungtinė Karalystė ir ES vykdytų visus Jungtinės Karalystės narystės ES metu prisiimtus finansinius įsipareigojimus.